13 november 2021

Begroting 2022 - door Luuk de Vre

Het is gelukt

 

Dat is de eerste gedachte bij het zien van een sluitende begroting voor 2022. En als we doorkijken, sluit het ook voor 2025. Maar niet voor de twee jaren ertussen. Moeten we hier blij mee zijn?  

Tevredenheid is er zeker dat het voor het komende jaar is gelukt. Het College heeft ons ook aangegeven dat de verwachte uitkomst voor 2021 lijkt uit te komen op een kostendekkend resultaat. Het CDA complimenteert het College en de medewerkers hiervoor. Zeker omdat dit is gelukt zonder tot vervelende ingrepen of bezuinigingen voor onze inwoners en bedrijven. En onze noodzakelijke groeiambities kunnen we in 2022 continueren.

Maar met de financiële verwachting voor de jaren 2023 en 2024 zijn we niet blij. Onze reserves zijn nu te gering om een mogelijk tekort van EUR 1,5 miljoen op te kunnen vangen. Dan is er na 2024 geen financiële buffer meer over. Ook zijn er onzekerheden, die mee of tegen kunnen vallen.

Anderzijds is er nog tijd en ruimte om na te denken en om oplossingen voor een mogelijk tegenvallend scenario te bedenken. Voor het CDA liever deze keuze dan nu al maatregelen te bedenken die bij een eventuele meevaller misschien niet nodig zijn. Maar dat er de komende tijd in mogelijkheden moet worden gedacht om ook bij tegenvallende ontwikkelingen de begroting structureel sluitend te houden, leidt geen enkele twijfel.

De financieel ongunstige positie van veel gemeenten, waaronder ook de onze, is algemeen bekend. Wij hopen dat de lobby tot meer armslag voor gemeenten door het nieuwe kabinet wordt beloond. Maar dat is nu nog ongewis.

We zullen in de komende maanden goed moeten nadenken hoe we financieel in Ouder-Amstel na 2022 verder gaan. Mogelijk ontkomen we dan niet aan minder prettige ombuigingen. Veel zal afhangen van hoe het nieuwe kabinet de rol van de gemeenten waardeert en bereid is om er ook financieel in te investeren. Daarnaast is een rechtvaardige afwikkeling van onze extra uitgaven vanwege COVID van belang.  

Onze gemeente zal nog meer dan nu al gebeurt samen moeten werken met en in de regio om effectief maar ook kosten-efficiënt te functioneren. Onze CDA-fractie zal hierin constructief meedenken en voorstellen beoordelen. Maar altijd met het oogmerk dat Ouder-Amstel een fijne gemeente blijft om in te wonen, te werken en te leven. Maar die ook haar bijdrage levert in de noodzakelijke groei-ambities in de regio op onderwerpen als wonen, verkeer, veiligheid en duurzaamheid. Het moet fijn blijven voor alle inwoners, dus ook voor hen die financieel minder mogelijkheden hebben. Dit vereist een blijvend sociaal en fatsoenlijk minimumbeleid en een rechtvaardig sociaal domein.

Als we dit in het komende jaar voor elkaar gaan krijgen, is de kop “het is gelukt” de juiste!

 

Luuk de Vre

[email protected]

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.