Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Met genoegen presenteren wij u hierbij het verkiezingsprogramma van het CDA-Ouder- Amstel voor de raadsperiode 2018-2022. Ons thema voor de komende vier jaren is: “Ouder- Amstel, een gemeenschap om door te geven”.

Onze uitgangspunten

De gemeente is voor het CDA vooral een gemeenschap. Een gemeenschap waarin mensen samen leven. Voor een vitale gemeenschap zijn juiste verhoudingen tussen samenleving, markt en overheid nodig. In die samenleving staan mensen centraal: betrokken inwoners die met elkaar samenleven, werken en bouwen aan een gemeenschap en daaraan ook plezier beleven. Burgerschap vraagt om een gedeeld besef van waarden en normen, van rechten en plichten. Daarbinnen ontstaat de ruimte voor solidariteit en voor verschil in opvattingen, ambities en vaardigheden.

Het CDA staat voor de gedeelde waarden die ons verbinden, voor de traditie van gerechtigheid, tolerantie en verantwoordelijkheid en voor de Joods-Christelijke wortels die ons land hebben gevormd. In een onrustige wereld vormen juist deze gedeelde waarden en tradities de identiteit van onze samenleving. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.