07 juli 2019

Algemene Beschouwingen voor de Perspectiefnota

IJmuiden, 4 juli 2019.                                                        

Voorzitter,

 

Het CDA staat hier vanavond met gemengde gevoelens.

Enerzijds is het CDA het college dankbaar voor een sluitend meerjarenperspectief.

Anderzijds is het CDA teleurgesteld omdat de keuzes die het college heeft gemaakt ver af staat van wat het CDA verstandig vindt.

Voorzitter, onze fractie heeft regelmatig in verschillende vergaderingen, wanneer het over de financiën ging een duidelijk signaal af willen geven,

 Ik herhaal ons signaal nog maar een keer:

Ga nu alleen intensiveren met incidenteel geld en laten wij voorzichtig zijn met structurele verplichtingen aan te gaan.

Helaas het duidelijke signaal van onze fractie is niet doorgedrongen bij ons ambitieus college en jammer genoeg ook niet bij een aantal fracties.

Ja, voorzitter het CDA staat nog steeds achter het raadsakkoord, maar vindt de investeringen die bij de “kleuring van de begroting “in 2018 zijn gedaan voorlopig genoeg.

Nu een pas op de plaats maken getuigd van solide beleid.

Maar wij komen er steeds meer achter dat wij een andere opvatting hebben dan ons college als wij het hebben over een;

Solide financiële huishouding

Ons motto is:

   Je houdt je handen op de knip als blijkt dat je dat geld niet hebt.

Het college van B&W houdt er echter een andere motto/ filosofie op na. Zij gaan tegen beter weten in door met investeren in de speerpunten uit het raadsakkoord en komen naar ons idee met voorstellen voor zware bezuinigingen en onverantwoorde lastenverhogingen.

 

Voorzitter wij hebben dit jaar voor het eerst een vernieuwde/andere extra sessie gehad richting perspectiefnota.

 In deze sessie hebben wij een wensenlijstje mogen invullen, helaas hebben wij toch geen goed beeld wat er met de lijstjes daadwerkelijk is gebeurt.

 Wat heeft het college meegenomen cq. geluisterd wat er op die avond is ingebracht?

Wij hebben het niet kunnen ontdekken, het kan natuurlijk ook zo zijn dat het college onze stickers/opmerkingen niet heeft meegenomen.

Maar wij kunnen ons echter niet voorstellen dat onze collega’s stickers geplakt hebben op een aantal voorstellen van het college:

 bijv. door de tarieven te verhogen, een vaag verhaal over de jolijtpenning, dat leuk bedacht is maar daarin vergeten is om de betrokkenen hierin te laten participeren. Wat toch echt een speerpunt van het college is,

Participeren.

Het mag duidelijk zijn: De keuze van het college voor pijnlijke bezuinigingen en forse lastenverhoging is niet de keuze van het CDA.

Voorzitter het is bekend dat het CDA altijd kritisch meedenkt, meewerkt en vooral goed naar de toekomst kijkt.

Daarom hebben wij een alternatieve perspectiefnota gemaakt en dit verwerkt in een amendement.

Wij nodigen onze collega’s  raadsleden uit onze alternatieve perspectiefnota te steunen, op deze wijze kunnen wij invulling geven aan het raadsakkoord op een solide financiële huishouding.

Ons alternatieve perspectiefnota gaat uit van de volgende uitgangspunten:

1)    Geen OZB stijging voor bedrijven

2)    Slechts een beperkte stijging van de toeristenbelasting, kinderen tot 12 jaar vrijstelling.

3)    Het beperken van investeringen

4)    Geen bezuiniging op de mantelzorg

5)    U lost uw belofte van sportpark Elta in

6)    En het allerbelangrijkste, U krijgt een ruim sluitend meerjarenperspectief, zelfs ruimer dan het college nu voorstelt.

Op deze wijze geeft het CDA invulling aan het raadsakkoord en wacht op betere tijden om dat raadsakkoord verder uit te bouwen.

Tot slot voorzitter, het CDA is de afgelopen dagen ook benaderd om te kijken of we in samenspel gezamenlijk een gedragen voorstel kunnen neerleggen waarin wij onze grenzen hebben opgezocht.

Dit heeft geleidt tot een alternatief amendement van een aantal partijen. Mocht u niet kunnen leven met het gedegen CDA amendement, wat wij ons niet kunnen voorstellen, dan vragen wij u met klem steun te geven aan dit breder gedragen initiatief.

Annekee Eggermont

Fractievoorzitter

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.