20 februari 2013

Belangrijk jaar voor CDA Velsen

2013 wordt een belangrijk jaar voor de Velsense afdeling van het CDA. Zeker met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. De doelstelling is uiteraard het verhogen van het aantal zetels in de gemeenteraad. En dat moet mogelijk zijn want het CDA staat voor gemeenschapszin en degelijkheid. Juist nu landelijk de PvdA en VVD zonder visie regeren, wordt eens te meer duidelijk dat het CDA een heel andere politiek voorstaat. Dicht bij mensen, gericht op de menselijke maat en handelend vanuit visie en idealen, in plaats van platte bezuinigingen.

 

Volgens fractievoorzitter van CDA Velsen, Annekee Eggermont, heeft het CDA volop lokale ambities. “De CDA fractie in Velsen neemt deel aan een brede coalitie. Wij nemen hier onze verantwoordelijkheid voor een gedegen gemeentebestuur en daar is de CDA fractie altijd op aanspreekbaar. Het CDA in Velsen is een partij die vooral wil denken in kansen. Oplossingsgerichte politiek en een open houding naar onze Velsense burgers. Maar verantwoordelijkheid nemen is ook staan voor de maatregelen die genomen moeten worden, ook als deze niet altijd even populair zijn. Daarbij staat het algemeen belang van Velsen op de langere termijn altijd voorop.”

 

Samenwerking op alle niveaus
Het belangrijke voordeel van een landelijke partij is dat er op verschillende niveaus wordt samengewerkt: landelijk, provinciaal en, dichter bij huis, ook IJmondiaal. Annekee Eggermont heeft regelmatig overleg met de andere fractievoorzitters van Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Spaarnwoude & Haarlemmerliede. “Het belangrijkste is dat we zaken met elkaar kunnen delen en gezamenlijke standpunten kunnen bespreken en besluiten. Bovendien organiseren we gezamenlijke bijeenkomsten. De bijeenkomst met Buma in Santpoort van begin februari jl. is daar een mooi voorbeeld van en half maart komt Mona Keijzer naar Heemskerk om over de zorg te praten. Korte lijnen tussen Velsen en Den Haag zijn essentieel om meer te kunnen bereiken in het belang van Velsen! Die voorsprong hebben wij ten opzichte van lokale partijen.”

 

Toekomstige ontwikkelingen
Het CDA zit in Velsen in het college van B&W. En niet zonder resultaat! Ondanks zware bezuinigingen zijn inmiddels veel positieve zaken opgepakt. De Brede School en sportpark Rooswijk in Velsen-Noord zijn slechts enkele voorbeelden. Ook is er extra aandacht voor senioren door het uitwerken van een lokale seniorenagenda en blijft de partij zich hardmaken voor een anti-coffeeshopbeleid in de dorpskernen van Velsen - en al helemaal niet in de nabijheid van scholen.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.