03 februari 2013

CDA Noord-Holland tegen bestuurlijke verrommeling

 

De CDA-fractie in de Provinciale Staten is tegen de samenvoeging van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. In haar visie is het niet duidelijk waarom deze samenvoeging nodig is. Er zijn op grond van ruimtelijke en economische dwarsverbanden ook andere samenvoegingen te bedenken . Er is geen visie over hoe het midden bestuur in het land eruit moet zien, en daarom is het CDA tegen het plan van de minister.

 

De geplande samenvoeging heeft nu al negatieve gevolgen. In februari gaat namelijk de wet Arhi in, die betrekking heeft op gebieden die op de rol staan om heringedeeld te worden. Deze wet houdt in dat veel besluiten die de provincie neemt, de goedkeuring van het Rijk behoeven.  Dit kan ertoe leiden dat investeringen worden uitgesteld of zelfs niet door kunnen gaan. De CDA-fractie vraagt Gedeputeerde Staten een inschatting te maken van de gevolgen van deze wet en daarbij bij het Rijk te verzoeken het ingaan van deze wet uit te stellen of geheel te stoppen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.