11 maart 2014

CDA Velsen zegt NEE tegen wiet

CDA Velsen spreekt zich uit tegen de regulering van wietteelt. Het is een antwoord op het manifest ‘Joint regulation’, waarin een aantal gemeenten pleit voor een landelijk stelsel van gecertificeerde en gereguleerde cannabisteelt. Ook in de Velsense gemeenteraad is een grote meerderheid voor de regulering van wiet. Het CDA daarentegen niet!

Legaliseren van wiet is verkeerd en wordt slechts bepleit om criminaliteit af te wenden. Dat is de wereld op zijn kop. We moeten af van de romantiek rond de joint. Drugs zijn schadelijk voor de volksgezondheid en moeten niet onder staatstoezicht worden geproduceerd en verstrekt. CDA Velsen neemt een duidelijk standpunt in en kiest voor het welzijn van de burgers van Velsen. U staat toch ook niet te juichen als uw kind gaat blowen?

De feiten onder elkaar

- Nederlandse scholieren blowen twee keer zoveel als hun Europese leeftijdsgenoten, ook al mogen ze officieel geen softdrugs kopen. Een op de drie blowers gebruikt softdrugs op school.

- Jongeren die op jonge leeftijd beginnen met blowen hebben een groter risico op schoolproblemen, harddrugsverslaving of psychische stoornissen. Ook vertonen ze vaker agressief of crimineel probleemgedrag.

- Het overgrote deel van de illegale wietteelt is bestemd voor de buitenlandse handel. Regulering van de binnenlandse handel leidt dan ook niet tot beperking van de overlast van de illegale teelt en handel.

- Tweederde van de Nederlandse gemeenten voert een effectief nulbeleid voor coffeeshops. Het kan dus wel!

- De nationale politie waarschuwt voor de gevolgen van de regulering van de wietteelt. Zij vrezen dat criminele organisaties hun aandacht zullen richten op de ‘legale’ telers.

Het CDA maakt zich hard voor het verder terugdringen van het aantal coffeeshops in Velsen; weg uit de wijken en al helemaal niet in de buurt van scholen! Daarnaast willen we een hardere aanpak van de illegale wietteelt door intensievere controles en betere samenwerking tussen de politie, inspecties en gemeentelijke diensten.

De overheid moet kiezen voor het welzijn van haar inwoners en de strijd tegen softdrugs niet opgeven. Criminelen zijn niet de baas! Het CDA staat naast de ouders die hun kinderen willen beschermen tegen de schade en risico’s van softdrugs.

Zie www.cdavelsen.nl voor ons verkiezingsprogramma.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.