28 januari 2015

CDA’er Heerma vindt sociaal leenstelstel slecht idee

Ondanks de nog jonge leeftijd van de parlementariër (37) maakte hij een zelfverzekerde indruk. Zoals hij het zelf verwoordde: “De sfeer in de fractie is uitstekend en de rol vanuit de oppositie grijpen we met beide handen aan.” Wat dat betreft was er veel te bepraten afgelopen zaterdag. Zeker ook omdat oppositiepartij CDA de afgelopen weken stelling heeft genomen tegen onder andere het leenstelstel en het voornemen van de Europese Centrale Bank (ECB) om 1140 miljard euro de economie in te pompen.

“Zowel het sociale leenstelsel als het plan van de ECB vinden wij een slecht idee. Voor de huidige generatie studenten is het zuur dat de basisbeurs wordt omgezet in een lening, waardoor studeren niet meer voor iedereen mogelijk is en dat betreuren wij als CDA. Dit schuldenstelsel leidt ertoe dat een hele generatie met schulden komt te zitten en dat is geen begaanbaar pad”, aldus Pieter Heerma. Ook ten aanzien van het plan van de ECB was hij ronduit duidelijk. “Wij vinden het ECB besluit onverantwoord. Geld wat je niet hebt, kun je niet uitgeven. Op deze manier worden de Griekse schulden gecollectiviseerd en zijn we bezig schulden over te nemen. Het CDA wil zo snel mogelijk een debat met premier Mark Rutte en minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, over het ECB-besluit om staatsleningen te gaan opkopen bij banken.”

Vooruitblikkend op de Provinciale Staten Verkiezingen en Waterschapsverkiezingen van 18 maart a.s. verwacht Pieter Heerma dat die écht om de slag van Nederland zullen gaan. Dat wordt bevestigd door het feit dat de kopstukken van de landelijke partijen zich nu ook in de strijd mengen. “Vergeet niet dat de statenleden op 26 mei op hun beurt de leden van de 1e kamer kiezen en dat de samenstelling daarvan weer bepalend is voor het al dan niet aannemen of verwerpen van toekomstige wetsvoorstellen….” Op de foto Pieter Heerma en dagvoorzitter Kees Romeijnders van CDA Heemskerk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.