19 juni 2017

En nu door...

De recente Tweede Kamerverkiezingen waren voor het CDA succesvol. We groeiden! Niet naar het aantal zetels dat velen ervaren CDA’ers gewend zijn, maar een groei niettemin. Het geluid van onze partij zal de aankomende vier jaar in Den Haag weer luider worden en mogelijk wordt onze boodschap deels vertaald in regeringsbeleid. Daarop mogen we trots en dankbaar zijn!

Ook leren de verkiezingen ons iets hier in Velsen. Lessen waaruit wij lering kunnen trekken met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
1. Ondanks de ogenschijnlijke aantrekkingskracht van polariserende krachten is er een blijvende behoefte aan een verhaal van verbinding, van waarden en gemeenschapszin. Grote groepen kiezers ervaren de gevolgen van een doorgeslagen individualisering;
2. Er is behoefte aan aansprekende figuren, die vertrouwen uitstralen en authentiek overkomen;
3. Van een trouwe vaste achterban is steeds minder sprake. De tijden van de verzuiling waarin het kiezersgedrag voorspelbaar was vanwege de grote loyaliteit van grote groepen mensen, ligt definitief achter ons.

Of de ontwikkelingen binnen onze maatschappij goed of slecht zijn is onderwerp van discussie, maar ontkennen kunnen we ze niet. We moeten er daarom rekening mee houden. Elke verkiezing opnieuw zal onze partij de kiezer moeten overtuigen. We kunnen niet zondermeer rekenen op het vertrouwen van de kiezer. Maar het biedt ook kansen. Wat voor het CDA geldt, geldt ook voor andere partijen. En juist in deze tijd is een geluid van verbinding en gemeenschapszin belangrijk. In combinatie met authentieke lokale CDA’ers en focus op voor onze gemeenschap belangrijke thema’s is van alles mogelijk.

Het bestuur is met de voorbereidingen voor de verkiezingen van 2018 al begonnen. Mondjesmaat, maar toch. De tijdslijnen worden in kaart gebracht en de piketpalen geslagen. Er zal een lijsttrekker worden gekozen, een kandidaatstellingscommissie worden aangesteld, een program worden geschreven en een campagne worden gevoerd. Maar onze lokale partij is klein en kwetsbaar en kan hulp goed gebruiken. Kom daarom naar de ledenraadsvergaderingen, geef je input aan bestuur of fractie en lever waar mogelijk je bijdrage. We doen het immers samen voor de gemeenschap!

Gideon Nijemanting
vicevoorzitter CDA Velsen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.