21 januari 2013

Geen coffeeshops in de buurt van scholen

CDA Velsen is tegen coffeeshops. En al helemaal als het in de nabijheid is van een school. Daarom hebben we via de gemeenteraad aan Burgemeester en Wethouders gevraagd om te onderzoeken of en hoe de coffeeshop  bij het Maritiem College aan de Kanaalstraat in Oud-IJmuiden beeïndigd kan worden of desnoods verplaatst kan worden naar een locatie minder dicht bij een school. Helaas kiest de gemeenteraad op dit moment voor een passieve houding en hanteert een 'uitsterfbeleid'.  Jammer! Het CDA zal zich blijven inzetten om coffeeshops te verwijderen uit de dorpskernen en met name uit de buurt van scholen.

 

  

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.