22 januari 2015

Informatiemarkt toekomst Kennemerlijn op 28 januari 2015

Waarom deze informatiemarkt?

Er is de afgelopen maanden veel discussie geweest over de toekomst van de Kennemerlijn (Haarlem-Uitgeest) vanwege de plannen van NS om de dienstregeling op deze spoorverbinding te versoberen. Inmiddels ligt er een nieuw plan van NS dat eind 2015 zal worden ingevoerd. Concreet betekent dit dat de intercity alleen nog in de spitsuren gaat rijden tussen Alkmaar en Haarlem en dat de sprinter zal doorrijden naar Hoorn in een halfuursdienst.

De vraag is wat dit plan voor de regio gaat betekenen. Bovendien kunnen veranderingen in het contract van de OV studentenkaart tot nieuwe versoberingen leiden. Het is daarom van belang dat de regio gaat nadenken over de toekomst van deze lijn. 

De informatiemarkt heeft een informatief karakter. Doel is:

-        Informatie krijgen van NS en belanghebbenden over achtergronden en gevolgen van de plannen voor de dienstregeling.

-         Mogelijkheden en alternatieve oplossingen inventariseren voor de Kennemerlijn, voor de korte en lange termijn, en in hoeverre hiervoor een gezamenlijke aanpak mogelijk is door de gemeenteraden en de Provinciale Staten. We denken daarbij onder andere aan de aanstaande sluiting van de Velsertunnel in 2016 en het recente rapport van de provinciale Taskforce Ruimte dat juist heeft gepleit voor uitbreiding van de dienstregeling op de Kennemerlijn.

Wellicht tot ziens op 28 januari a.s.? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.