21 februari 2014

Kansen voor kustvisie

CDA is voorstander van het verder ontwikkelen van het gebied IJmuiden aan Zee. Velsen heeft heel veel te bieden, zeker ook voor recreanten en toeristen. Daarnaast komt Velsen ook steeds meer op de kaart te staan door evenementen. TurnUpTheBeach is hier een goed voorbeeld van. Vaak komt het neer op de kleine puntjes op de "i" zetten om evenementen op elkaar aan te laten sluiten. In IJmuiden aan Zee kan en moet nog veel ontwikkeld worden. Het is dan ook belangrijk om ontwikkelaars te stimuleren om samen te werken en op deze manier een mooie invulling aan dit gebied te geven; een noodzakelijke impuls voor het midden- en kleinbedrijf in dit gebied. 

Kustinnovatiecentrum 

Een kustinnovatiecentrum biedt mogelijkheid om de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten! Samenwerking tussen het Pieter Vermeulen museum en het Bunker museum is bovendien zeer wenselijk om de openstellingen van het Bunkermuseum te waarborgen.

Bij het (door)ontwikkelen van IJmuiden aan Zee zal er ook aandacht moeten zijn voor:

1. Het feit dat IJmuiden aan Zee geen jarenlange bouwput mag zijn. Er moet zeker rekening worden gehouden met het zomerseizoen. 

2. Ingang huidige parkeerplaats. Het is handig om de mensen eerst het gebied te laten ‘proeven’  alvorens te moeten parkeren.

3. Aankleding van aanrijdroute naar de Kennemerboulevard. Deze dient op de juiste manier ingevuld te worden i.p.v. slagbomen met een stenen muur.

4. IJmuiden aan Zee moet een aantrekkelijk flaneer- en wandelgebied worden, zodat horeca en detailhandel kunnen floreren.

5. Meer attracties die in overleg met de ontwikkelaar(s) kunnen worden vormgegeven.

Belangrijk is dat Velsen meer openstaat voor nieuwe initiatieven waarover samen met de ontwikkelaars kan worden meegedacht. Op die manier kan Velsen krijgen wat het verdient.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.