20 november 2014

Meldpunt voor mantelzorgers

Tijdens het partijcongres op 8 november 2014 in Alkmaar heeft Mona Keijzer een meldpunt voor mantelzorgers (www.CDA.nl/meldhetMona) geopend. Het meldpunt loopt vooruit op de decentralisaties in het zorgdomein.

Mona: “Mantelzorg staat voor mij symbool voor de zorg, zoals wij die als CDA voor ogen hebben. Mantelzorgers nemen belangeloos de zorg en verantwoordelijkheid voor een familielid of buurtgenoot op zich. Dat is onbetaalbaar. Daarom willen we als CDA deze mensen dichtbij ons houden. Het meldpunt is speciaal bedoeld om hun ervaringen rond de decentralisaties snel op te kunnen vangen. Waar lopen ze tegenaan? Wat gaat er goed? En waar kunnen we ze – lokaal of landelijk – misschien mee helpen? Dat is de betekenis van de slogan van het meldpunt: ‘wij zijn er voor u!’

Het meldpunt is zeker niet bedoeld om gemeenten de maat te nemen als zich problemen voordoen. Daar zijn de mantelzorgers zelf ook niet mee geholpen. De reacties worden altijd vertrouwelijk behandeld en zoveel mogelijk voorzien van een passend antwoord. Ik houd er ook rekening mee dat op het meldpunt reacties op andere zorgvragen binnenkomen.

Mijn eigen ervaring is dat in veel mensen al tevreden of opgelucht zijn, als ze zich echt gehoord voelen. Ik zie dat als onze taak als volksvertegenwoordiger. En dat is ook een bijdrage die het meldpunt kan leveren aan de grote veranderingen waar deze mensen mee te maken gaan krijgen.

Het meldpunt blijft in ieder geval tot eind januari actief.”

 

Groetjes,

Mona Keijzer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.