18 januari 2018

Reactie CDA Velsen fractie op terugtreden Robert te Beest

Hieronder leest u de reactie van de CDA Velsen fractie op het terugtreden van wethouder Robert te Beest:

Geachte aanwezigen op de tribune, leden van de raad en het College.

U heeft zojuist kennis genomen van het besluit van, onze ex moet ik nu zeggen, Wethouder te Beest die met onmiddellijke ingang zijn functie van Wethouder heeft neergelegd.

Voorop gezegd vinden wij dit een moedige beslissing waarvoor wij onze bijzondere en algemene waardering uitspreken. Wij hebben als eerste het woord gevraagd om hierop te reageren. Tenslotte is de heer Te Beest van dezelfde bloedgroep zeg maar.

Ons leek het dan ook gepast u te laten weten hoe wij als CDA fractie hier mee om zullen gaan.

Op de eerste plaats delen wij u mee dat wij niet voornemens zijn om uit de coalitie te stappen.

Wij hebben nog steeds het volste vertrouwen in onze coa raadsleden als ook het vertrouwen dat  we in gezamenlijkheid de rit gaan uitzitten naar 21 maart. Dat geldt zeker ook voor ons college. De afgelopen, bijna 4 jaar, is er steeds een prima samenwerking geweest zo ook met alle collegae raadsleden.

Wij zullen geen voorstellen doen om voor de resterende periode op zoek te gaan naar een nieuwe wethouder. De resterende periode is daarvoor veel tekort. Dus wat dat betreft verandert er voor het CDA Velsen niet veel en zullen wij ons blijven inzetten voor deze resterende periode.

Ook voor de Stadsschouwburg. Wij hebben meerdere keren ook in sessies aangegeven, dat wij voor behoud zijn. Een prachtig theater met een mooi programma. Helaas heeft het niet zo mogen zijn dat wethouder te Beest de eindstreep heeft gehaald door datzelfde theater. 

Het is heel vervelend als je het veld moet ruimen als gevolg van een organisatie waarin wij niet zelf inhoudelijk hebben kunnen sturen. Wel zijn we subsidiegever en voor een aanzienlijk bedrag. We hebben dus wat uit te leggen aan onze kiezers. Daar is het misschien ook mis gegaan.

Het college, en in dit geval bij monde van Wethouder te Beest als Portefeuillehouder, heeft ons niet kunnen overtuigen van het gelopen proces en de genomen beslissingen daarin. De informatie leek in de ogen van de raad onvoldoende en niet tijdig genoeg. Er ontstond een negatieve beeldvorming die onomkeerbaar bleek te zijn.

Wethouder te Beest heeft met zijn ambtenaren dag en nacht gewerkt om u alsnog van de benodigde informatie te kunnen voorzien maar het kwaad bleek al geschied en daarom heeft hij zijn conclusies getrokken en de beslissing genomen zoals hij deze zojuist aan ons heeft medegedeeld. 

Hij heeft het zich allemaal persoonlijk erg aangetrokken en het is tekenend voor hem, dat hij niet wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid, maar dat hij ruimte maakt voor anderen om verder te gaan met dit dossier, in het belang van de Stadsschouwburg.

Wij hopen dat u volgende week, net als het CDA, want daarvan gaan wij nog steeds uit, de juiste beslissing zal nemen voor de redding van onze Stadsschouwburg. Wij wensen de heer te Beest alle goeds toe om dit te verwerken want het is ontegenzeggelijk een persoonlijk drama.

Over het verdere verloop van deze sessie zullen we zeker aanwezig blijven. U zult begrijpen dat wij dit emotioneel ook moeten verwerken.

Dank u wel en daar willen wij het bij laten voorzitter.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.