17 juni 2019

Reactie op Jaarrekening 2018 gemeente Velsen

De CDA-fractie dankt het college en de betrokken ambtenaren voor het geleverde werk en is, in algemene zin, tevreden over de inhoud: Onze gemeentelijke financiën blijven redelijk goed op orde. We geven in 2018 weliswaar ruim EUR 2 mln. meer uit dan er binnenkomt, maar daar liggen grotendeels bewuste keuzes van de raad aan ten grondslag en onze financiële buffers blijven ruim voldoende.

Gedegen financieel beleid is voor het CDA randvoorwaardelijk. We dienen zorgvuldig om te gaan met de middelen van de burgers en moeten waken toekomstige generaties op te zadelen met financiële problemen. We kunnen stellen dat, kijkend naar de perspectief nota die morgen wordt besproken, er op dat vlak voldoende uitdagingen zijn.

Als we de jaarrekening 2018 niet als foto maar als film bekijken, dan valt op dat we in 2018 voor het eerst in vier jaar méér geld uitgeven dan we ontvangen en we ondertussen EUR 10 mln. méér uitgeven dan vier jaar geleden. Grotendeels is deze ontwikkeling logisch, omdat onze inkomsten stijgen en onze investeringsbereidheid stijgt met economische voorspoed. Scherpte blijft echter geboden. Ook in 2019 gaan we meer geld uitgeven dan we zullen ontvangen evenals, naar alle waarschijnlijkheid, 2020.

Kijkend naar het jaarverslag en de jaarrekening over 2018 valt op dat veel uitgaven zijn meegevallen. De redenen daarvoor zijn divers:
- Plannen komen later op gang, waardoor uitgaven naar voren schuiven;
- Het economische tij is gunstig waardoor we o.a. minder uitkeringen hoeven te betalen;
- Ook hebben we te maken met keuzes van de Rijksoverheid die gunstig uitpakken, zoals blijkt uit de lagere subsidie voor peuteropvang;

Voor een gezinspartij als het CDA is het ook prachtig om te zien dat er extra inkomsten zijn door een toenemend aantal huwelijken bij de prachtige huwelijkslocaties die wij in onze gemeente hebben!

Voor het CDA blijft de grootste meevaller in 2018, lagere kapitaallasten, wel ondoorzichtig (antwoord op technische vraag?). Juist kapitaallasten zoals rente en afschrijvingen zijn doorgaans langjarig goed te voorspellen. Dan is het extra opvallend dat we daar ineens EUR 1,3 mln. minder aan uitgeven.

Ook de aanvullende reservering voor dubieuze debiteuren valt het CDA op. Hoewel het positief wordt gebracht – we hebben meer capaciteit vrij kunnen maken om onze achterstallige debiteuren door te nemen – is de conclusie minder positief: we verwachten aanzienlijk minder geld terug te krijgen dan begroot. (antwoord op technische vraag).

Het CDA is blij dat de onzekerheid aan uitgaven aanzienlijk is verminderd, waardoor de accountant dit jaar een goedkeurende verklaring heeft kunnen afgeven. Echter, het blijft zaak om voor onze inwoners te strijden voor maximale zekerheid van onze uitgaven. Die EUR 1,5 mln. onzekere zorgbestedingen blijven een smetje. De CDA-fractie roept het College dan ook op werk te (blijven) maken van de jeugd zorgaanbieder die zijn zaakjes niet op orde heeft.  

Een belangrijk thema voor de CDA-fractie, is bouwen. We hebben snel veel meer woningen nodig in onze gemeente. De afgelopen periode hebben we al meerdere keren extra geld beschikbaar gesteld om capaciteit te verhogen en interne procedures te versnellen, maar het tempo van bouwvergunning-verlening lijkt niet te versnellen. Hoe anders zouden we de fors bij de begroting achterblijvende bouwvergunningopbrengsten moeten interpreteren?

Ook is het CDA benieuwd wat de status is van het Akro Consult onderzoek in het kader van het gebruik van maatschappelijk vastgoed. Misschien kan de wethouder daar iets over zeggen?

Eerlijkheid gebied te zeggen dat de CDA fractie overall positief is over de jaarrekening. Positiviteit kan overigens worden overdreven; zo blijkt uit de aanbiedingsbrief: Wat er wordt geschreven over de ontwikkelingen rondom de jachthaven en verbeterde parkeersituatie bij de Kop van de Haven lijkt vooralsnog toekomstmuziek, maar wordt gepresenteerd als feit. Als je daarnaast het faillissement van het kunstencentrum in het jaarverslag kunt beschrijven als “we hebben geïnvesteerd in het behouden van cultuureducatie”, kan geef je “eufemisme” een nieuwe betekenis.

Al met al kan de CDA fractie instemmen met de voorliggende jaarrekening en voorgestelde keuzes.   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.