24 mei 2014

Renovatie Velsertunnel

Pas deze zomer wordt duidelijk hoe aangedragen oplossingen uitpakken inzake de te verwachten verkeerscongestie tijdens de renovatie van de Velsertunnel in 2016. Het CDA IJmond sprak zaterdag uitvoerig over de consequenties van de afsluiting voor een periode van 9 maanden van de Velsertunnel. De partij krijgt veel signalen van inwoners en ondernemers, die zich zorgen maken over de verkeersgevolgen van deze afsluiting.

Na overleg met lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties, kwam de vergadering dezelfde dag tot de conclusie dat het overleg met Rijkswaterstaat over de verkeerproblematiek in een stroomversnelling is gekomen. Zogenoemde ’calamiteitenbogen’ werden al genoemd als idee om de verkeersproblematiek aan te pakken. Via deze wegen wil Rijkswaterstaat het verkeer vanuit Velsen-Noord, Wijk aan Zee en Beverwijk omleiden naar de Wijkertunnel. De vraag blijft echter of deze oplossing voldoende lucht geeft om de te verwachten verkeerscongestie, met name in Beverwijk, te vermijden. De plannen zijn nog in uitwerking. Pas deze zomer zal duidelijk worden welk effect van deze oplossing mag worden verwacht.

Het CDA blijft bezorgd over de bereikbaarheid van en naar de IJmond in de periode van de renovatie. Deze bezorgdheid betreft bijvoorbeeld het gebied rond de ’Meubelboulevard’ in Beverwijk. Het gaat daarbij niet alleen om het bedrijfsleven, maar ook over woon-werkverkeer en de bereikbaarheid van instellingen in de regio. De afsluiting van de Velsertunnel is daarom niet alleen een technisch vraagstuk, maar ook een politiek besluit. De politieke partij houdt daarom de vinger aan de pols, en zal de definitieve voorstellen kritisch beoordelen. Daarbij wil de partij dat er een fonds ingesteld wordt, om de zwaarst getroffen instellingen en bedrijven zowel ondersteunend als financieel tegemoet te kunnen komen.

Het CDA vraagt daarnaast aandacht voor andere maatregelen om verkeerscongestie gedurende de renovatie zoveel mogelijk te beperken. Een goede bewegwijzering en tijdige informatievoorziening zijn vanzelfsprekend. Ook kan worden gedacht aan maatregelen om het aantal verkeersbewegingen in de bebouwde kom zoveel mogelijk te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door forensen aan de rand van de stad te laten parkeren en voor het verdere vervoer shuttlebussen in te zetten. Ook bij andere grote infrastructurele werkzaamheden, zoals de renovatie van de A10 en de ondertunneling van de A2 in Maastricht, hebben alternatieve maatregelingen hun waarde bewezen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.