03 februari 2013

Sigaar uit eigen doos

 

Verschillende maatregelen uit het regeerakkoord hebben een negatieve invloed op de financiële positie van provincies en gemeenten. Het gaat om de Wet Houdbare Overheidsfinancien (Wet Hof). Er is een akkoord gesloten over deze voorgenomen maatregelen: het kabinet is bereid het BTW-compensatiefonds niet af te schaffen, mits gemeenten en provincies akkoord gaan met maximering van de compensatie én met een structurele korting op het gemeente- en provinciefonds van € 550 miljoen.

 

Sigaar uit eigen doos
Het CDA kwalificeert deze zogenaamde verzachtende maatregel als ‘een sigaar uit eigen doos’. Daarnaast blijft een groot deel van de maatregelen in stand, wat tot gevolg heeft dat provincie en gemeenten veel minder investeringen kunnen doen, terwijl die broodnodig zijn. Daarom heeft het CDA bezwaar tegen dit akkoord. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.