26 februari 2019

Televisie uitzending van 17 februari de Monitor Tata steel Staalfabriek

 

 

23 februari 2019

Raadsvraagnummer

RV19.08

Fractie

CDA

Naam

Cees Sintenie en Robert te Beest

 

Onderwerp: Televisie uitzending van 17 februari de Monitor Tata steel Staalfabriek

Naar aanleiding van het interview met wethouder Dinjens in het programma Monitor van 17 februari 2019 en de TamTam van 18 februari heeft het CDA Velsen de volgende vragen:

1.      Het college geeft in het interview de mening dat de lagere overheden (gemeenten en provincie ) de hand in eigen boezem moeten steken. Welke acties hadden door de gemeente in het verleden genomen moeten worden die niet zijn gedaan en/of uitgevoerd.

2.      Bent u van mening dat de gemeenten meer zeggenschap zouden moeten krijgen in het verlenen van de gebruiksvergunning van Tata Steel en op welke wijze.

3.      Kunt u ons een overzicht geven van eerdere onderzoeken/maatregelingen die de Provincie/Gemeente Velsen heeft genomen. Bijv. het rapport van de RIVM uit 2009.Wat is hiermee gedaan? Heeft de gemeente Velsen hier een actieve rol in gespeeld?

4.      In het interview wordt door de wethouder gesteld dat boetes richting Tata Steel hoger moeten worden. Wat vindt het college dat de hoogte zou moeten zijn om resultaat te boeken in relatie tot de vervuiling.

5.      De wethouder stelt: “Een tandje meer als het om handhaving gaat”. Waar denkt het college dan aan?

6.      “Vervuiling zal altijd blijven bestaan zeker de komende tien jaar totdat Tata volledig overkapt zou zijn”( toezegging Directie Tata Steel in  hetzelfde programma). Wat vindt het college dat er tot die periode zal moeten gebeuren en welke maatregelingen en acties moeten er worden genomen door de gemeente.

7.      Het gaat om de gezondheid van onze inwoners. Welke invloed en zeggenschap denkt het college te gaan uitoefenen om tot resultaten te komen die in het verleden onbenut zijn gelaten?

8.      Vindt u werkelijk dat het vertrouwen in Tata Steel is verminderd na de recente Grafiet incidenten?

9.      Kunt u niet beter stellen dat het vertrouwen in de vergunningverlening, toezicht en handhaving van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de daadkracht van de Provincie Noord-Holland is afgenomen

10.  Deelt u onze mening dat Tata Steel economisch een belangrijke pijler is in onze regio en dat de overheden (Rijk en Provincie) Tata, t.b.v. onze inwoners, financieel zouden moeten bijstaan in het terugdringen van vervuiling ter verbetering van de gezondheid van onze inwoners.

 

Wij zien de antwoorden binnen 15 dagen tegemoet

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.