18 januari 2018

Terugtreden Robert te Beest als wethouder in Velsen

Hieronder vindt u de verklaring die Robert te Beest op maandag 15 januari 2018 gaf, waarin hij zijn terugtreden bekendmaakte:

Voorzitter, geachte raadsleden,

Het dossier stadsschouwburg Velsen is bijzonder complex. Mijn inzet is permanent geweest om de stadsschouwburg in toekomstbestendig vaarwater te krijgen. En dit is een ingewikkeld proces waarbij ik steeds voorzichtig en vooral ook zorgvuldig heb getracht te handelen. Dit in het belang van alle betrokkenen.

Het uitgangspunt was het "in control" krijgen van de organisatie. Naast de eigen verantwoordelijkheid van de stadsschouwburg zelf, heeft de gemeente een verkenner en een toezichthouder aangesteld. Bovendien is vanaf oktober jongsleden bij de stadsschouwburg een nieuw bestuur en zakelijk directeur aangetreden. Hierin heb ik veel vertrouwen. Er is de afgelopen maanden keihard door iedereen gewerkt om de onderste steen boven te krijgen. Er ligt nu een raadsvoorstel die de stadsschouwburg weer perspectief biedt voor de toekomst. En ik realiseer me dat het om een fors bedrag gaat. 

Voorzitter, ik proef dat de wil er is om onze stadsschouwburg toekomstperspectief te geven. Ik proef ook dat de discussie over de route naar dit raadsvoorstel veel vragen heeft opgeroepen. Ik realiseer me volledig dat ik in onvoldoende mate bij machte ben geweest deze vragen te beantwoorden.

U mag ervan verzekerd zijn dat ik altijd het belang en de waarde van onze stadsschouwburg in Velsen voorop heb gesteld. Tot op de dag van vandaag. Velsen is een gemeente met een rijk cultureel leven, en de schouwburg is daarin een belangrijke drager.

Ik heb geworsteld met de informatievoorziening.

En die worsteling en de discussie daarover draagt niet bij aan de oplossing, te weten de Stadsschouwburg Velsen weer in toekomstbestendig vaarwater krijgen.

Hoewel de Stichting Stadsschouwburg Velsen een volledig zelfstandige organisatie is neem ik hier toch de verantwoordelijkheid voor. Ik neem die verantwoordelijkheid in het belang van de toekomst van dit mooie theater. Daarom heb ik besloten, per direct, mijn functie als wethouder van de gemeente Velsen neer te leggen.

Ik dank mijn collega collegeleden voor de jarenlange samenwerking. Het is een goed team. Ik dank de gemeenteraad voor het gestelde vertrouwen dat ze mij de vele jaren in deze functie heeft gegeven.

En tot slot dank ik de vele ambtenaren die altijd klaarstonden.

Ik kijk met trots terug naar hetgeen we de afgelopen jaren allemaal met elkaar hebben bereikt. En ik kijk met vertrouwen naar de toekomst.

Dank u wel, 
Robert te Beest 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.