24 november 2017

Verder bouwen aan Velsen

De titel "Verder bouwen aan Velsen" sluit mooi aan bij ons verkiezingsprogramma van deze raadperiode: Samen kunnen wij meer in Velsen. Hieronder leest u de bijdrage vanuit de CDA fractie op de begroting van de gemeente Velsen voor 2018, uitgesproken tijdens de raadsvergadering van 9 november 2017. 

Het CDA is trots met deze begroting. Iets waar het CDA bekend voor staat, dat is een financieel degelijk beleid voeren. Dit is een belangrijk punt uit ons verkiezingsprogramma en dat kunnen wij terug vinden in deze begroting.

Voor ons ligt een meerjarige solide begroting. Dat is bijzonder knap in tijden dat er toch grote onzekerheid heerst, bijvoorbeeld als het gaat om de toch nog hoge uitkeringen of de financiële onzekerheden in het sociale domein, in het bijzonder de jeugdbudgetten. Onzekerheden die in belangrijke mate het gevolg zijn van het rijksbeleid van de afgelopen jaren.

Het is daarom ook lastig om vanavond op inhoud nog verder te spreken over de begroting. Dit omdat bij de perspectiefnota eigenlijk de belangrijkste aanzet is gegeven. De uitgangspunten uit de perspectiefnota zijn opgenomen en uitgewerkt in deze begroting. In de begrotingssessie hebben wij dit ook al genoemd. 

Vanavond wil ik namens mijn fractie nog enkele aandachtspunten noemen:

Het Sociaal domein is in transformatie. Soms is dat bedreigend, maar het biedt zeker ook kansen. Bijvoorbeeld als het gaat om het verbinden van het sociale domein met bijvoorbeeld sport, kunst en cultuur. Meedoen, preventie, verantwoording nemen en dragen, erop letten dat niemand buiten de boot valt.

Dat zijn belangrijke punten voor het CDA.

Een andere uitdaging is het behalen van milieudoelstellingen. Willen we grote stappen maken in een duurzame gemeente, dan zullen alle zeilen bijgezet moeten worden. Als het gaat om investeringen en keuzes dan is het vaak niet of/of, maar en/en wat we de komende jaren moeten gaan doen. Een belangrijke pijler voor de toekomst.

Wat wij ook willen benadrukken zijn veiligheid en de omgang met elkaar. De veiligheid monitor laat grote verschillen zien per woonkern. Daar zal specifiek de aandacht naar toe moeten. Het is bekend dat deze thema’s door veel burgers belangrijk wordt gevonden. En dus moeten we als gemeente daar alert en scherp op blijven. Respectvol omgaan met burgers en respectvol omgaan met elkaar. Ruimte geven aan de burger waar het kan, maar ook duidelijk zijn als het niet kan.

Naast deze aandachtspunten hebben wij altijd ook nog onze wensen/speerpunten. U weet onze speerpunten; wij hebben deze in de sessie genoemd. Van het college hebben wij hier een duidelijke reactie op gekregen, maar wij blijven deze punten uiteraard goed bewaken. 

In de sessie hebben wij de ambtenaren al bedankt. Vanavond wil ik dit herhalen. Een vernieuwende wijze van begroten is een hele klus geweest en dat is toch maar mooi geklaard! Graag wil ik ook al onze collega’s danken voor de constructieve samenwerking.

Met dankbaarheid en trots kunnen wij instemmen met deze begroting. Een begroting met visie en perspectief op een goede toekomst van Velsen.

Annekee Eggermont
Fractievoorzitter CDA Velsen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.