29 augustus 2013

Waarom een HOV?

Het CDA is voorstander van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Wij stellen vast dat er sprake is van een toenemend reizigersaanbod van het openbaar vervoer in en om de Randstad. Dit maakt een hoogwaardig openbaar vervoersnetwerk met korte reistijden noodzakelijk. Bussen, trams, metro’s en treinen worden als regionaal Randstad netwerk (R-Net) in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland gekoppeld. Korte wachttijden en goede aansluitingen als serieus alternatief voor de filevorming op de weg. Een serieuze concurrent van de auto.

Naar onze mening kan en mag Velsen niet achterblijven. Het sluit aan bij het gemeentelijk beleid om qua woon- en arbeidsmarkt aantrekkelijk te blijven en gezocht wordt naar alternatieve bedrijfssectoren als gevolg van de teruglopende werkgelegenheid in de staalindustrie. Snelle en adequate openbare vervoerslijnen zijn daarbij een groot voordeel. 

Kortom, het gaat volgens de CDA-fractie niet om een specifiek Velsense buslijn. HOV betreft een overstijgend belang wat ons allemaal aangaat. Het staat voor modern, snel, betrouwbaar vervoer binnen de volledige Randstad. Belangrijk voor woon-, werk en studieverkeer, waar Velsen de boot niet kan en mag missen als het om aansluiting gaat op het R-Net. Wanneer Velsen zich als serieuze economische partner verder wil ontwikkelen dan is een HOV aansluiting onontbeerlijk. Wij willen toch geen buslijn die eindigt bij Haarlem-Noord en Velserbroek, waarbij mogelijk straks alleen nog stopbussen rijden om op de grens van Velsen over te stappen op het R-Net? Wij maken de keuze om elke acht minuten op een bus te kunnen stappen die ons in één keer van IJmuiden naar regionale knooppunten kan brengen in Haarlem, Hoofddorp, Schiphol en Amsterdam-ZO, comfortabel en snel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.