16 oktober 2019

Zorgen om schrappen agendapunten tijdens IJmondcommissie

15 oktober 2019

Geachte collegae,

De CDA-fracties uit de IJmond willen hun ongenoegen uitspreken over het schrappen van agendapunten in de IJmondcommissies van 18 juni en 8 oktober jl.

Met deze brief stellen wij de vraag hoe serieus en consequent de raadsleden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen willen werken in de IJmondcommissie.

Vooral omdat in de IJmondcommissie van 22 januari en van 18 juni jl. door wethouder Dinjens, woordvoerder namens de gezamenlijke colleges, is toegezegd dat de colleges in elke vergadering een terugkoppeling willen geven in de IJmondcommissie over de Luchtkwaliteit/Tata Steel etc. 

De aanwezigen woordvoerders waren zeer content met deze toezegging. Daarnaast zijn door verschillende partijen agendaverzoeken ingediend om de luchtkwaliteit etc. te bespreken in de IJmondcommissie. 

Bovengenoemde verzoeken zijn serieus opgepakt door de agendacommissie van de IJmond.

De agenda voor de IJmondcommissie hebben wij 28 augustus jl. ontvangen, maar wie schetst onze verbazing dat er bij aanvang van de vergadering wordt voorgesteld om het agendapunt betreffende Luchtkwaliteit/Tata Steel van de agenda te halen.

Tijdens de vergadering heeft de CDA-fractie een vergeefse poging gedaan dit agendapunt toch te agenderen, ook een lid van de agendakommissie IJmond heeft nog geprobeerd u te overtuigen waarom zij dit agendapunt willen bespreken.  

Deze gang van zaken is in de ogen van de CDA-fractie bijzonder onprofessioneel. 

Volmondig achter een verzoek staan om dit belangrijke onderwerp in de IJmondcommissie elke vergadering te bespreken en het vervolgens op de avond zelf van de agenda te halen, is o.i. onacceptabel.  

Concluderend:

  • Voor de tweede keer hebben wethouders/ambtenaren/woordvoerders de vergadering onverrichter zake moeten verlaten, al hun inspanningen ten spijt.

  • Deze gang van zaken maakt op onze inwoners en bijzonder amateuristische indruk.

  • Het moge duidelijk zijn dat wij als CDA-fracties pleiten voor het aanhouden van de vastgestelde agenda en gemaakte afspraken respecteren.

Met een hartelijke groet

De CDA-fracties uit de IJmond

CDA-fractievoorzitter Heemskerk   CDA-fractievoorzitter Beverwijk CDA-fractievoorzitter Velsen

John van Nimwegen       Teun-Jan Tabak           Annekee Eggermont

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.