03 maart 2020

CDA tevreden met besluit zelfstandigheid gemeente Waterland.

Jarenlang was de bestuurlijke toekomst een onderwerp van discussie. Afgelopen donderdag 27 februari koos de raad met een ruime meerderheid voor behoud van zelfstandigheid. Ook de CDA-fractie stemde voor zelfstandigheid. Wij zijn tevreden met dit besluit. De beslissing voor fusie of zelfstandigheid was niet makkelijk. Wij zijn ervan overtuigd dat Waterland niet gebaat is bij een langdurig fusieproces dat alle energie opslokt en dat een fusie onvoldoende meerwaarde genereert. Met dit raadsbesluit sluiten wij een jarenlange periode van discussie en onzekerheid af binnen de gemeente af. Het betekent dat wij weer vooruit kunnen kijken. Wij richten ons vanaf nu dan ook volledig en met nog meer energie en kracht op het verder ontwikkelen onze mooie gemeente en haar inwoners.

Als CDA doen wij dat samen met de coalitiepartners Groen Links, PvdA en D’66 en met onze eigen wethouder Jelle Kaars in het college. De grote vraagstukken waar de gemeente voor staat zoals (betaalbare) woningbouw, bereikbaarheid en energietransitie  vragen een sterke organisatie. Daarom heeft het CDA het voortouw genomen voor een aangepast coalitieakkoord. In het nieuwe coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt over de plannen die wij willen realiseren. Ook is afgesproken om te investeren in de gemeentelijke organisatie. De oppositie van VVD en Waterland Natuurlijk deelt de noodzaak om de organisatie te versterken. Aan die stevige impuls in de gemeentelijke organisatie wordt op dit moment hard gewerkt en met de komende werving van een nieuwe burgemeester kijkt het CDA Waterland vol vertrouwen naar de toekomst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.