07 oktober 2019

Een zelfstandig Waterland, waarom?!

CDA Waterland kiest voor een zelfstandige gemeente

Het proces over de bestuurlijke toekomst is grotendeels doorlopen. De afgelopen tijd zijn door de
fractie en het bestuur intensieve overleggen gevoerd en vele stukken over bestuurskracht en
bestuurlijke toekomst bestudeerd, onder meer die sinds 2015 in de raadsvergaderingen aan de orde
zijn gekomen. Samen met de openbare discussies in het afgelopen jaar zijn we tot het inzicht
gekomen om op dit moment niet te willen fuseren met een andere gemeente en zelfstandig te
blijven. Dit was geen eenvoudige keus, lees hier de argumenten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.