Lokale cultuur

Samenleven komt vaak tot uitdrukking in wat inwoners cultureel met elkaar ondernemen. In al onze dorpen is een veelzijdige basis van voorzieningen
en instellingen.

Het is niet zo dat cultuur pas cultuur is wanneer er subsidie aan wordt gegeven. Geschiedenis, archeologie, monumenten en immaterieel erfgoed dragen bij aan de identiteit van de gemeenschap. Vrijwel iedereen beweegt zich ook veel buiten de gemeentegrenzen (voor werk, oppas, sociale contacten enzovoort). Dat ontslaat ons niet van de gezamenlijke opdracht om in onze dorpen te bewaren wat waardevol is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.