Met elkaar... voor onze mooie dorpen

Foto van Ophem

Vijf bewegingen voor méér samenleving

 

1. Waarden & traditie

Waarden en traditie zijn belangrijk voor de samenleving. Veel mensen ervaren hun eigen leven als goed, maar maken zich zorgen over hoe wij met elkaar omgaan. Respect voor elkaar, iets over hebben voor de ander en niet altijd en overal het eigen belang voorop stellen: dat zijn waarden die in allerlei Nederlandse tradities al generaties lang worden doorgegeven.

2. Sterke samenleving

Het CDA wil de komende jaren blijven werken aan sterke buurten en dorpen. Een sterke samenleving van betrokken gemeenschappen is gebouwd op verbondenheid en gedeelde verantwoordelijkheid en geeft mensen directe invloed op hun eigen leefomgeving. Dat betekent minder regels van bovenaf en meer zeggenschap voor inwoners zelf.

3. Familie en gezin

Voor het CDA is elk gezin – in welke samenstelling dan ook – van waarde. Families vormen het startpunt van ons leven waar we, als het goed is, in geborgenheid mogen opgroeien. Daarbij vormt de omgeving een plek voor spel en ontmoeting, voor alle kinderen, voor alle leeftijden.

4. Zorg voor elkaar

Het CDA streeft naar een samenleving waarin mensen zoveel als mogelijk kunnen meedoen, ongeacht geslacht, leeftijd, inkomen en eventuele beperkingen. Een samenleving die goede zorg en sociale verbondenheid kent met gebundelde inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals. Zodat mensen die dat nodig hebben worden ondersteund op een wijze die bij hen past.

5. Eerlijke economie

Het CDA streeft naar een eerlijke economie. Dat betekent dat mensen moeten kunnen profiteren van een goed economisch klimaat en ook dat iedereen de kans krijgt om met zijn talenten een eerlijk inkomen te verwerven. Daarnaast betekent het rekening houden met de leefbaarheid en de leefomgeving. Veel inwoners van Wijdemeren zijn werkzaam in het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat goeddeels afhankelijk is van lokale en regionale ontwikkelingen. Lokale ondernemers maken zelf de belangrijkste keuzes, maar de gemeente kan wel allerlei randvoorwaarden scheppen voor een florerende lokale economie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.