Rosalie van Rijn

Fractievoorzitter

Email: [email protected]

Mijn naam is Rosalie van Rijn (1991), geboren en getogen in Kortenhoef. Na mijn middelbare school ben ik Bestuurs- en Organisatiewetenschappen gaan studeren in Utrecht. Na het behalen van mijn Bachelor heb ik mijn Master Publiek Management gehaald. Na mijn studie ben ik gaan werken in het Sociaal Domein. Ik heb voor verschillende gemeenten gewerkt als WMO- en Werk- en Inkomensconsulent. Momenteel ben ik werkzaam als Wethouder Sociaal Domein, Wonen, Dorpenbeleid en sport en Cultuur voor de gemeente Wijdemeren. Ik vind het fantastisch om me in te zetten voor mijn eigen gemeente! Naast mijn werk ben ik maatje bij een welzijnsorganisatie en ook voor mijn vriendinnen maak ik heel graag tijd!

Wonen

Als wethouder zet ik mij met met veel plezier in voor woningzoekenden in de gemeente Wijdemeren. Uit eigen ervaring weet ik dat het voor starters niet gemakkelijke is om binnen hun eigen dorp te kunnen blijven wonen. Simpelweg omdat er weinig woningaanbod is voor jongeren en de huizen vaak te duur zijn. Ook voor senioren is onvoldoende aanbod beschikbaar. Daar moet dus wat aan gebeuren en daar blij ik me voor inzetten. Verantwoord bouwen is mijn motto!

Sociaal Domein

Zorg dichtbij mensen en voor een ieder die dat nodig heeft. Dat is simpel gezegd hoe zorg geregeld zou moeten zijn. Toch weten we allemaal dat het goed organiseren van zorg geen gemakkelijke klus is. Processen makkelijk en duidelijk organiseren zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn, dat is belangrijk. In mijn werk als wethouder word ik dagelijks geconfronteerd met het belang van het hebben van een baan voor diegene die kunnen werken. Werk geeft mensen het gevoel mee te doen in de maatschappij. Werk geeft mensen financiële ruimte om leuke dingen te kunnen doen. Maar misschien wel het belangrijkste: werk geeft mensen de kans om zich te ontwikkelen. Daarom ben ik van mening dat een ieder zou moeten (kunnen) werken op zijn eigen niveau. De gemeente heeft een belangrijke rol mensen hierin te stimuleren, kun je werken moet je werken. Daarnaast moet de gemeente zorgen dat er voldoende plekken zijn voor mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen moet mee kunnen doen! 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.