Ruimte geven aan lokale bedrijven

In een betrokken samenleving nemen inwoners, maatschappelijke organisaties én bedrijfsleven samen initiatieven om problemen op te pakken. Bedrijven maken deel uit van die samenleving.

Het CDA wil bedrijven ruimte bieden. Daarom bevorderen we maatschappelijk betrokken ondernemen. Toegevoegde waarde voor alle partijen, oftewel een win-win-situatie, is daarbij het uitgangspunt. Dat vraagt er in veel gevallen om dat specifieke regels zoveel mogelijk worden vervangen door algemene regels.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.