CDA-brochure 'De toekomst van Wijdemeren' (mei 2016)

Het CDA heeft in mei 2016 een speciale brochure gemaakt met feiten en keuzemogelijkheden voor de Toekomst van Wijdemeren.

Het CDA hecht aan een zorgvuldig proces, maar aan de andere kant ook aan duidelijkheid. Er wordt immers al zo'n tien jaar over een mogelijke fusie gesproken. Eerst werden Loenen en Breukelen genoemd en na de fusie van deze gemeenten met Maarssen was Stichtse Vecht kandidaat.

Het CDA ziet op dit moment drie mogelijkheden. Daar zullen wij uiteindelijk een keus uit moeten maken. In alle gevallen zal samenwerking noodzakelijk blijven.

Wijdemeren kan nog langdurig (10 - 15 jaar) een zelfstandige gemeente blijven

Wij moeten ons dan wel realiseren dat wij, zowel financieel als ambtelijk kwetsbaar blijven. Ook zullen wij de nodige (financiële) inspanningen moeten doen om de wettelijk verplichte taken te kunnen blijven uitvoeren. Voor het realiseren van de wensen en ambities van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zal minder ruimte zijn. Maar ook in een dergelijke 'beheergemeente' kan het prettig wonen zijn.

Bestuurlijk zelfstandig, ambtelijke fusie

In dit scenario blijft Wijdemeren een zelfstandige gemeente met een eigen gemeentebestuur. Ambtelijk fuseren wij met een of meerdere gemeenten (zoiets als de BEL-samenwerking van Blaricum, Eemnes en Laren in onze regio).

Fusie met een of meerdere gemeenten

In dit geval wordt de (financiële) kwetsbaarheid minder en is de nieuwe gemeente in staat meer te doen dan alleen de wettelijk verplichte taken. Er komt meer ruimte om wensen en ambities van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties daadwerkelijk te realiseren. In het nieuwe gemeentebestuur is er plaats voor democratisch gekozen raadsleden uit onze dorpen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.