18 november 2021

CDA Almelo kiest voor vernieuwing

Drie vertrouwde gezichten zijn na de komende gemeenteraadsverkiezingen niet meer te zien in de Almelose raadszaal. Irene ten Seldam en Jan van Marle hebben besloten niet voor een nieuwe termijn te gaan. Ook Ton Trienen, een raadslid met een lange staat van dienst, keert na de verkiezingen niet terug in de raad. Dorien Wind gaat als enige van de huidige raadsfractie voor een volgende periode. Zij staat vierde op de kandidatenlijst zoals die woensdagavond door de leden van CDA Almelo is vastgesteld.

In juni werd wethouder Eugène van Mierlo al benoemd tot lijsttrekker. Als tweede staat René Nollen uit Bornerbroek straks op de lijst, terwijl Liesbeth ter Haar-Tulp op de derde plaats staat. Zij was eerder al gedurende twaalf jaar raadslid voor het CDA. Vervolgens Dorien Wind, Sandra van Dorsten, Gosé van der Berg, Peter Vos en Teun Bruggeman. Lijstduwers zijn Harm Jan van der Veen, Marieke Blom (tevens lid van Provinciale Staten) en . Niels Mulder.

Bij de vorige verkiezingen behaalde het CDA zes zetels en werd daarmee nipt de grootste fractie in de Almelose raad. Helaas hebben twee raadsleden tussentijds de fractie verlaten, maar op basis van het verkiezingsresultaat uit 2018 prijkt het CDA straks wel op de eerste plek op zowel het stembiljet als op de verkiezingsborden.

Lijsttrekker en beoogd wethouder Eugène van Mierlo is enthousiast over de kandidatenlijst zoals die door de leden van CDA Almelo is vastgesteld. ‘We gaan met een vernieuwd team in de komende maanden uitdragen hoe we de actuele vraagstukken in Almelo het hoofd denken te bieden.

Oud-wethouders
Irene ten Seldam was zes jaar bestuurslid van CDA Almelo. ‘Dat was in een tijd dat het nog niet zo vanzelfsprekend was om als vrouw een bestuursfunctie te krijgen. Bij het CDA was dat wel het geval.’ In 1998 kwam ze voor het eerst in de gemeenteraad voor het CDA. ‘In de loop der jaren heb ik alle functies in de lokale politiek gehad, zoals vicevoorzitter van de raad, voorzitter van het presidium en lid van de rekenkamercommissie’, aldus Irene ten Seldam.

Van 2014 tot 2018 was zij wethouder met een omvangrijke portefeuille, met onder meer ruimtelijke ordening, welzijn en sport, volksgezondheid en mobiliteit. In 2018 kwam Irene terug in de gemeenteraad, opnieuw als fractievoorzitter.

Jan van Marle was twee jaar penningmeester van CDA Almelo. Hij was van augustus 2009 tot eind 2015 wethouder van Financiën, Economische Zaken, Grondzaken en Sport. Bij zowel de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 als die van 2014 was Van Marle lijsttrekker voor het CDA. Na zijn terugtreden als wethouder nam hij na de verkiezingen in 2018 plaats in de raad. ‘Als wethouder heb ik deel uitgemaakt van drie colleges. Waar ik het meest trots op ben? Het optuigen van het Sportbedrijf en het invoeren van de reclamebelasting waardoor er meer geld vrij kwam voor de binnenstad.’

Ton Trienen was van 1990 tot 2006 al raadslid, en hij besloot zich vier jaar geleden opnieuw beschikbaar te stellen voor een plek in de raadsfractie. Als financieel deskundige is zijn inbreng van groot belang binnen zowel de eigen CDA-fractie als de gemeenteraad.

‘Irene ten Seldam, Jan van Marle en Ton Trienen hebben jarenlang het christendemocratische geluid in de raad laten horen. Daar zijn wij ze dankbaar voor. Dat geldt evenzeer voor de inzet die zij als raadslid en als wethouder hebben gehad voor Almelo. Veel Almeloërs hebben bij voorgaande verkiezingen laten blijken dat ook zij hen hebben gewaardeerd. Alle drie werden ze bij de vorige verkiezingen met voorkeurstemmen gekozen’, aldus voorzitter Ruud Koetsier van CDA Almelo.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.