Aanpak werkloosheid

- Bedrijven die werklozen uit Almelo aannemen, ondanks dat dit hen meer geld kost, hebben bij aanbestedingen voorrang.
- 55+'ers zonder werk worden niet vrijgesteld van sollicitatieplicht.

Amateurkunst
De gemeente moet minder geld uitgeven aan professionele kunst en meer aan amateurkunst.

Binnenstad
Er lopen diverse initiatieven om de leegstand in de binnenstad tegen te gaan. CDA Almelo wil met alle betrokkenen in gesprek om gezamenlijk tot een plan te komen dat de leegstand oplost. Bijvoorbeeld gesprekken met pandeigenaren omtrent de huurprijzen en met initiatiefnemers met goede ideeën.

Financiën
Begin raadsperiode 2014-2018 is een financieel herstelplan ingesteld met als doel dat gemeente Almelo in 2020 weer financieel gezond is. Almelo moet dit plan blijven volgen; dit is ook afgesproken met provincie Overijssel. We moeten echter ook blijven kijken naar versterking van de positie, bijvoorbeeld door de verkoop aandelen Twence.

Parkeren
- Betaald parkeren in het centrum is een optie, wanneer meerdere partijen daar in gaan samenwerken.
- Er moeten meer fietsenstallingen komen in plaats van autoparkeerplaatsen.

Politie
We vinden niet dat de politie harder moet ingrijpen; zeker niet op kleine vergrijpen.

Schulden
Schulden en armoede zijn een groot probleem. CDA Almelo wil een pilot draaien waarbij de gemeente de schulden overneemt, in combinatie met een traject waarbij mensen leren uit de schulden te blijven.

Startende ondernemers
Startende ondernemers hoeven geen lokale belastingen te betalen.

Statushouders
We vinden dat Almelo meer statushouders kan opnemen dan door het Rijk is opgelegd.

Vrijwilligers
Vrijwilligers mogen ook betaalde werkzaamheden verrichten.

Zwembad
Een stad als Almelo moet een zwembad hebben dat voldoet aan deze tijd. CDA Almelo is voor een nieuwe zwembad, dat niet persé op het Sportpark hoeft te zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.