14 maart 2022

Laten we van Almelo alsnog de groenste gemeente maken!

CDA Almelo hecht aan een groene leefomgeving. Daarom hebben wij daar in ons verkiezingsprogramma ruime aandacht aan besteed. Trots vermelden we dat Almelo de groenste gemeente van de regio is. Uit een factcheck van ANP, Pointer en Factcheckers blijkt evenwel dat Almelo niet de groenste gemeente van de regio is. Dit komt voor ons als een verrassing.

Op de - actuele - website www.visittwente.nl van Marketing Oost staat dat Almelo de groenste gemeente van Overijssel is. In ons verkiezingsprogramma hebben wij daar de groenste gemeente van de regio van gemaakt. Geheel te goeder trouw, omdat wij graag in een groene gemeente wonen en die zelfs nog groener willen maken.

Uit een onderzoek van de Universiteit van Wageningen uit 2014 komt Almelo bovendien tevoorschijn als de groenste gemeente van de regio. Naderhand heeft deze universiteit evenwel een Groenmonitor ontwikkeld waarmee op basis van satellietbeelden een nauwkeurig beeld wordt verkregen. Uit de Groenmonitor van 2020 blijkt dat Almelo niet de groenste gemeente van de regio is en dat de hoeveelheid groen zelfs fors is teruggelopen.

Almelo mag dan niet de groenste gemeente van de regio zijn, maar voor het CDA blijft overeind staan dat wij ons sterk maken voor een groene gemeente. Laat het onze ambitie zijn om van Almelo alsnog de groenste gemeente van de regio te maken!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.