04 februari 2020

Hogere (kleine) windmolens

Afgelopen maandag'Energieopwekking voor eigen gebruik' op de agenda van de raadscommissie van de gemeente Dalfsen. De CDA-fractie heeft vorig jaar aandacht gevraagd voor meer mogelijkheden bij eigen huis of bedrijf, bijvoorbeeld als het gaat om kleine windmolens. We merken dat de vraag naar kleine windmolens in het buitengebied toeneemt. Momenteel is een ashoogte van 15 meter bij agrarische bedrijven toegestaan. Wanneer een kleine windmolen met 5 meter verhoogd mag worden, wordt er al zo’n tien procent extra energie opgewekt. Een welkome aanvulling op het energievraagstuk!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.