Speerpunten CDA Dalfsen

WONEN

Betaalbare woningen voor elkde Dalfsenaar: "betaalbaar, zelfstandig, levenslang"

 • Bouwen voor eigen inwoners
 • Versnellen uitgiften kavels vitaal wonen
 • Bouwen onder de €250.000,-
 • Flexibel wonen (zoals tiny houses en zorgwonen) in elke kern
 • Lagere kavelprijzen door bijdrage gemeente (verpachten grond)
 • Zowel gangbare als kleinere kavels
 • Versnellen sociale koop en huur
 • Kansen in buitengebied, hand in hand met agrarische sector:
  • rood voor rood
  • woningsplitsen
  • mantelzorgwoning
 • Huisvesting basisonderwijs verbeteren
 • Zorg van 0-100 jaar in eigen dorp

WELZIJN

 • Afschaffen hondenbelasting
 • Bibliotheek/kulturhus behouden in elke kern
 • Voor iedereen die wil een betaalde baan
 • Ondersteuning voor armoede/laaggeletterheid
 • Verbeteren, verduurzamen en (zo nodig) uitbreiden sportlocaties
 • Kindregeling behouden
 • Noaberschap versterken

WERK

 • Veilige en aantrekkelijke fietsroutes naar omliggende plaatsen
 • Ontlasting verkeer kernen
 • Goed openbaar vervoer
 • Versterken bestaande winkels
 • Voldoende bedrijventerreinen

KLIMAAT & DUURZAAMHEID

 • Meer groen in de kernen
 • Opwek duurzame energie eigen erf stimuleren
 • Verminderen energieverbruik
 • Grootschalige energie alleen lokaal initiatief

SPEERPUNTEN KERN DALFSEN

Bouwen aan jouw toekomst

 • Fietspad langs Poppenallee
 • Uitbreiden strand(je)
 • Behoud verenigingsgebouw Ankum
 • Extra buurtbusroute station/Ankum/Hessenpoort
 • Rondweg verbeteren/ontlasten
 • Behoud theater
 • Zwembad toekomstbestendig (verduurzamen en aantrekkelijk voor groter publiek)
 • Update bestaande industrieterrein en nieuwe locatie onderzoeken

SPEERPUNTEN KERN NIEUWLEUSEN

Thuis in Nieuwleusen

 • Uitbreiding industrieterrein
 • Tweede aansluiting de Grift op N377
 • Beleving in en rond Palthebos vergroten door samenwerking met musea, horeca en detailhandel
 • Aansluiting fietspad Punthorst en verbeteren fietspad Burg. Backxlaan
 • Zwembad toekomstbestendig (verduurzamen en aantrekkelijk voor groter publiek)
 • Investeren in wegen die passen bij woningbouw (zoals Oosterbouwlanden)
 • Uitbreiding Agnieten College

SPEERPUNTEN KERN LEMELERVELD

Samen sterk

 • Veilige aantrekkelijke fietsroutes naar Raalte, Zwolle en vanaf de Vennenberg
 • Ontlasting verkeer kern Lemelerveld (Wagenmansbrug en hoek ten Broeke/fietsstraat)
 • Onderwijs onder één dak (integraal kindcentra)
 • Beter openbaar vervoer voor bedrijventerrein en schoolbezoek (Winterbusvervoer)
 • Ondezoek zonnepanelen geluidsscherm langs N348
 • Waterrecreatie (kanaal meer benutten)

SPEERPUNTEN KERN HOONHORST

Hart vóór Hoonhorst

 • Snelle realisatie woningbouw in de Koele 2 en Achter de Molen
 • Zebrapad / oversteekplaats op de hoek Lage Weide / Kerkstraat
 • Verkeer remmende maatregelen Koelmansstraat
 • Dorpsplein aantrekkelijker maken
 • Vesterking Hart van Hoonhorst

SPEERPUNTEN KERN OUDLEUSEN

Geven om het dorpsleven

 • Grondprijs bouwgrond gerelateerd aan voorzieningenniveau
 • Verbeteren fiets-/wandelpad Oude Oever
 • Rustpunt/schuilhut omgeving rotonde

SPEERPUNTEN PLATTELAND

Speerpunten leefbaar platteland;

 • Plattelandsvisie
 • Geen platteland zonder boeren!
 • Ontwikkelingsmogelijkheden (agrarische) bedrijven
 • Niet over maar mét de agrarische sector in gesprek
 • Zon op dak, niet op landbouwgrond
 • Windmolen op eigen erf
 • Geen ad-hoc, maar duurzame integrale oplossingen
 • Verbeteren biodiversiteit

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.