20 december 2022

Kerstgroet 2022: Omzien naar elkaar

We leven in roerige tijden. Het is daarom hartverwarmend om te zien dat veel mensen naar elkaar omkijken en (soms letterlijk) voor elkaars warmte zorgen. Zowel voor bekenden als voor nieuwkomers. De energiecrisis laat zich ook in Dalfsen voelen. Als CDA willen we dat alle inwoners, verenigingen en bedrijven op de steun van de gemeente kunnen rekenen als dat nodig is. Daarbij zetten we waar mogelijk in op een duurzame toekomst. Zo hebben we ons de afgelopen periode bijvoorbeeld hard gemaakt voor de gemeentelijke zwembaden en de toekomst van alle verenigingen. Een sterk verenigingsleven is en blijft van onschatbare waarde voor de dorpen in Dalfsen.

In de afgelopen maanden zijn in de gemeenteraad woningbouwplannen voor alle kernen behandeld. Dat is hard nodig! Als fractie zetten we daarom in op versnelling van de bouw, alleen dan is het voor onze inwoners van jong tot oud mogelijk om in hun eigen omgeving op een passende plek te (blijven) wonen. Bij leefbare dorpen horen overigens ook passende scholen, één van de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma. We vinden het daarom goed om te zien dat de gemeente actief én zorgvuldig omgaat met het maken van de plannen voor nieuwe schoolgebouwen. Een goede school voor elk kind.

Voor de agrarische sector is de toekomst erg onzeker. Juist met alle landelijke en provinciale perikelen willen we in Dalfsen zoveel mogelijk duidelijkheid bieden richting de toekomst. Op initiatief van het CDA is de gemeente Dalfsen daarom aan de slag met een plattelandsvisie: een samenhangende kijk op de toekomst van ons buitengebied. Daar is wat ons betreft ruimte voor ontwikkeling, met alles wat er nu is als vertrekpunt.

Richting de Kerst en het nieuwe jaar wensen we iedereen een luisterend oor toe. Met elkaar in gesprek blijven is waardevol in een tijd van groeiende tegenstellingen en verharding. Laten we omkijken naar elkaar en zo in verbinding blijven. We wensen iedereen gezegende feestdagen en het allerbeste voor 2023.

V.l.n.r.: Wim Prinsse, Luc Diepman, Miriam Veldkamp-Bot, Roel Kouwen en Marnix Valk. Voorste rij: Anouk Zwakenberg en Bert Ruitenberg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.