19 juli 2017

Snelle herindeling Nederlandse luchtruim noodzakelijk

De openstelling en de recent gepubliceerde ontwerpen van de aansluitroutes van en naar Lelystad Airport leiden al langer tot zorgen onder inwoners in Deventer en omgeving. Een snelle herindeling van het Nederlandse luchtruim is gewenst, om zo de hinder van het vliegverkeer van en naar Lelystad Airport te beperken. Daarom pleiten CDA en D66 vanavond in een motie dat Deventer aandringt op een snelle herindeling van het luchtruim.

Lelystad Airport zal in april 2019 worden opengesteld en dan zullen er ook vliegtuigen relatief laag over Deventer en omgeving vliegen. Inwoners maken zich zorgen over bijvoorbeeld het doorstijgen naar het hogere luchtruim boven het grondgebied van Deventer en de nadelige effecten die dit kan hebben.

Eind juni heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aangegeven dat een herindeling van het Nederlandse luchtruim noodzakelijk is. Deze herindeling is echter niet voor 2023 gereed, geeft Wietse Burger (CDA) aan. ‘Wij pleiten ervoor dat Deventer samen met omliggende gemeenten en de provincies inzet op een snelle herindeling van het Nederlandse luchtruim, zodat overlast voor inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden zo veel mogelijk wordt beperkt’.

Door de herindeling kunnen vliegtuigen straks hoger vliegen, geeft Jan Schuring (D66) aan. Eerder heeft Zwolle zich al achter de herindeling geschaard. Daarom dienen CDA en D66 een woensdag een motie in om in te zetten op een snelle herindeling van het Nederlandse luchtruim, waarbij ook de belangen van Deventer en omgeving zorgvuldig worden meegenomen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.