1. VOORRANG VOOR WONINGZOEKERS UIT DE REGIO

We hebben heel snel meer woningen nodig! Vooral voor starters en senioren moet er veel en betaalbaar gebouwd worden. Wij willen dat mensen uit onze regio voorrang krijgen en er een bewoningsplicht komt om het opkopen door investeerders tegen te gaan. Om starters te helpen willen we dat de gemeente garant gaat staan voor een deel van de studieschuld bij de koop van een eerste huis.

3. VERDUURZAMING JA! MAAR GÉÉN HOGE WINDMOLENS MIDDEN OP ONS MOOIE PLATTELAND

Inwoners moeten intensiever worden betrokken bij de opgave hoe Deventer gaat bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Onze volgorde is: eerst zon op dak en kleine windmolens, daarna zon op land, daarna hoge windmolens. De gemeente moet nog vóórdat zoekgebieden voor windmolens worden vastgesteld inwoners raadplegen en laten meebeslissen. CDA Deventer wil geen hoge windmolens midden op het platteland.

5. MEER GROEN EN BETERE ONKRUIDBESTRIJDING

Wij willen extra investeren in vergroening van de openbare ruimte en onkruidbestrijding. Ecologisch groenbeheer met oog voor biodiversiteit maakt onze binnenstad, wijken, dorpen en buitengebied mooier en is ook beter voor het klimaat.

7. MEER VEILIGE SPEELPLEKKEN EN FIETSPADEN

Ook kinderen verdienen aandacht. Wij willen meer veilige speelplekken en veilige fietsroutes in en rond de stad, met speciale aandacht voor onveilige verkeerssituaties in de buurt van scholen.

9. BRUISENDE BINNENSTAD VOOR BEWONERS, ONDERNEMERS EN BEZOEKERS

Onze prachtige historische binnenstad is het visitekaartje en de huiskamer van Deventer. Maar in de strijd tegen leegstand moeten we stevig investeren. CDA Deventer zet in op: herinrichting pleinen, een gevelfonds voor aantrekkelijke winkelpuien, meer wonen in en nabij de binnenstad, ontwikkeling Wellepromenade, voldoende parkeergelegenheid en steun voor ‘koop lokaal’ initiatieven.

2. SERIEUZE ZEGGENSCHAP VOOR DORPEN EN WIJKEN

Wie is er de echte expert over wat er in jouw leefomgeving moet gebeuren? Jij dus! De gemeente dient inwoners tijdig en serieus te betrekken. Dus niet alleen informeren of advies vragen, maar inwoners zien als medebeslisser en samenwerkingspartner.

4. BEHOUD CULTUREEL ERFGOED EN BESCHERMING VAN DE DEVENTER SKYLINE

Landbewerken
landschap

Ben jij ook trots op de skyline en het historische centrum van Deventer? Dat moet behouden blijven, net als iconen als de Bolwerksmolen en Korenmolen De Leeuw (Oude Molen). Ook de onbebouwde uiterwaarden aan de overkant van de IJssel zijn hier onderdeel van.

6. PERSPECTIEF VOOR BOEREN

Boeren zitten in de knel en hebben perspectief nodig. CDA Deventer wil hen belonen voor maatschappelijke diensten als natuurbeheer, boerderij-educatie, energieopwekking en klimaatmaatregelen. Ook zetten we in op voldoende erfcoaches en stimuleren we kortere ketens van lokale producten.

8. VERENIGINGEN HELPEN BIJ VRIJWILLIGERSTEKORTEN

Iedereen kent de vacatures voor bestuursleden. Sportverenigingen, scholen, kerkelijke, culturele en maatschappelijke organisaties kunnen niet zonder vrijwilligers. CDA Deventer wil dat de gemeente een actieve rol pakt in het oplossen van deze vrijwilligerstekorten.

10. VERNIEUWING BURGERWEESHUIS

Heel jong en cultureel Nederland kent dit podium! Voor veel jongeren is het onmisbaar. Wij willen op een zorgvuldige wijze investeren in een goede locatie voor het Burgerweeshuis.

Lees hier ons volledige verkiezingsprogramma.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.