In Deventer zorgen en werken we voor elkaar en met elkaar. Gemeentelijke overheid en de markt zijn dienstbaar aan de samenleving, niet andersom. In een sterk Deventer staat niemand er alleen voor. Als iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven en dat van anderen vormen we met elkaar een sterke samenleving. 

Meer werk dankzij MKB

Voor het CDA zijn familiebedrijven en MKB-bedrijven de motoren waar de samenleving op draait. Deze verdienen een steviger ondersteuning.

• Deventer moet weer MKB-vriendelijk worden

• We komen in actie voor een bruisende binnenstad; aanpak van leegstand

• Binnenstad actief promoten

• Een containerhaven is goed voor Deventer

Zorg is onze zorg

Het gaat in de zorg vaak teveel over geld en papierwerk en te weinig over mensen. Goede zorg is voor ons een kwestie van beschaving. 

• Waterdicht vangnet voor mensen die zichzelf niet kunnen redden

• Sociale teams beter bereikbaar

• Ouders zorgen voor ons. Wij zorgen voor de ouderen.

• Deventer in 2019 de meest rolstoeltoegankelijke gemeente van Nederland

Veilig en vrij opgroeien

Thuis is daar, waar je weet dat er altijd iemand voor je klaar staat. Die aandacht en zorg voor elkaar maken een familie, gezin of relatie voor bijna iedereen het belangrijkste in het leven.

• Alle kinderen doen mee met sport muziek, cultuur, dans en schoolreisjes

• Fietsen is goed voor iedereen: we verbeteren fietspaden

• Goede huisvesting VMBO-scholen

Leefbaarheid serieus nemen

Landbewerken
landschap

Wij staan voor een sterke samenleving waar iedereen zich veilig, thuis en beschermd voelt. 

• Goede voorzieningen in wijken, kernen en dorpen

• Goede geluidswerende maatregelen bij de A1

• Leegstaande agrarische panden geven we makkelijk een andere bestemming, waarbij we duurzaamheid en innovatie stimuleren

Eerlijke economie

Om de vele ambities in Deventer waar te maken is een goed draaiende, sterke lokale economie essentieel. 

• Geen verhoging OZB

• Deventer heeft een wethouder nodig met economie als hoofdtaak

• Meer investeren in duurzaamheid: we gaan voor de klimaatdoelen

• Innovatie stimuleren. Deventer Open Innovation Center (DOIC) is een goede eerste stap

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.