05 april 2018

Afscheid Wietse Burger van de raad en van Deventer

Afscheid van Deventer

  

Na zo’n negen jaar politiek actief te zijn geweest in Deventer, waarvan de laatste vier jaar als raadslid, heb ik afgelopen week afscheid genomen van de politiek in Deventer. Dit vormt een mooi moment om op deze site nog eens terug te blikken op de vele onderwerpen die ik heb opgepakt.

 

Met name heb ik mij ingezet voor de economie en de bereikbaarheid van Deventer. Zo staat de Intercityverbinding naar Berlijn weer stevig op de agenda. Behoud én versnelling van deze verbinding is van groot belang voor Deventer en de regio. Een stad met ambities heeft namelijk ook goede internationale verbindingen nodig.

Daarnaast heb ik mij sterk gemaakt voor goed, toegankelijk en duurzaam openbaar vervoer in Deventer, met onder andere het pleidooi voor een Sallandticket, het toepassen van nieuwe vormen van openbaar vervoer en het verduurzamen van de busconcessies als voorbeelden.

 

Andere onderwerpen hadden onder meer betrekking op de rijke historie van en het erfgoed in Deventer, waaronder de Moderne Devotie, Deventer 1250 jaar en het militair erfgoed.

 

Ook het militair erfgoed is het behouden waard. Deventer heeft een eeuwenlang verleden als vestingstad. Daarvan zijn nog steeds veel sporen zichtbaar, van restanten van de middeleeuwse verdedigingswerken tot de IJssellinie. Om al dat erfgoed beter te behouden en zichtbaar te maken, hebben we als CDA samen met de VVD voorgesteld om lid te worden van het Europese netwerk op het gebied van onder meer vestingsteden, forten en linies.

Gelet op de rijke militaire historie van Deventer is het logisch dat Deventer zich ook aansluit bij dit netwerk. Bij de militaire objecten is de oorspronkelijke functie gelukkig veranderd; vandaag spelen juist het vreedzaam hergebruik, de verhalen over de historische betekenis van de locatie en het verwelkomen van mensen een beslissende rol bij de ontwikkeling van dit bijzondere erfgoed. Het motto is immers niet voor niets ‘van weren naar welkom heten’.

 

Ik wil graag iedereen bedanken voor de samenwerking in de afgelopen jaren. Veel van de hierboven genoemde onderwerpen heb ik gezamenlijk met collega-raadsleden opgepakt.

 

In het bijzonder wil ik nog even stilstaan bij drie personen in het bijzonder. Op een fraaie maandagavond in juni 2017 is er een zeer geslaagde en drukbezochte haventop in DokH2O georganiseerd; het resultaat van een mooie samenwerking van het CDA met drie andere partijen: VVD ( Lars) Gemeentebelang (Erik) en GroenLinks (Tjeerd).

Langs deze weg nogmaals dank voor een unieke, maar bovenal ook gezellige samenwerking. Met de haven, en daarbij alle kansen en mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en economie, zijn de eerste stappen gezet naar een tophaven. Zo is inmiddels bekend dat Deventer een containerterminal krijgt. Samen met de hierboven genoemde drie partijen, en gelukkig ook veel andere partijen, zal het CDA zich in de komende periode opnieuw sterk maken voor de haven.

 

Tot slot wens ik de nieuwe raad en de vernieuwde CDA-fractie veel succes. Helaas een kleinere fractie, maar gelukkig vol energie en ideeën. Zelf krijg ik de komende periode (eindelijk) de kans om meer tijd aan andere (leuke) dingen besteden.

 

Wietse Burger

 

Afscheid van Deventer

  

Na zo’n negen jaar politiek actief te zijn geweest in Deventer, waarvan de laatste vier jaar als raadslid, heb ik afgelopen week afscheid genomen van de politiek in Deventer. Dit vormt een mooi moment om op deze site nog eens terug te blikken op de vele onderwerpen die ik heb opgepakt.

 

Met name heb ik mij ingezet voor de economie en de bereikbaarheid van Deventer. Zo staat de Intercityverbinding naar Berlijn weer stevig op de agenda. Behoud én versnelling van deze verbinding is van groot belang voor Deventer en de regio. Een stad met ambities heeft namelijk ook goede internationale verbindingen nodig.

Daarnaast heb ik mij sterk gemaakt voor goed, toegankelijk en duurzaam openbaar vervoer in Deventer, met onder andere het pleidooi voor een Sallandticket, het toepassen van nieuwe vormen van openbaar vervoer en het verduurzamen van de busconcessies als voorbeelden.

 

Andere onderwerpen hadden onder meer betrekking op de rijke historie van en het erfgoed in Deventer, waaronder de Moderne Devotie, Deventer 1250 jaar en het militair erfgoed.

 

Ook het militair erfgoed is het behouden waard. Deventer heeft een eeuwenlang verleden als vestingstad. Daarvan zijn nog steeds veel sporen zichtbaar, van restanten van de middeleeuwse verdedigingswerken tot de IJssellinie. Om al dat erfgoed beter te behouden en zichtbaar te maken, hebben we als CDA samen met de VVD voorgesteld om lid te worden van het Europese netwerk op het gebied van onder meer vestingsteden, forten en linies.

Gelet op de rijke militaire historie van Deventer is het logisch dat Deventer zich ook aansluit bij dit netwerk. Bij de militaire objecten is de oorspronkelijke functie gelukkig veranderd; vandaag spelen juist het vreedzaam hergebruik, de verhalen over de historische betekenis van de locatie en het verwelkomen van mensen een beslissende rol bij de ontwikkeling van dit bijzondere erfgoed. Het motto is immers niet voor niets ‘van weren naar welkom heten’.

 

Ik wil graag iedereen bedanken voor de samenwerking in de afgelopen jaren. Veel van de hierboven genoemde onderwerpen heb ik gezamenlijk met collega-raadsleden opgepakt.

 

In het bijzonder wil ik nog even stilstaan bij drie personen in het bijzonder. Op een fraaie maandagavond in juni 2017 is er een zeer geslaagde en drukbezochte haventop in DokH2O georganiseerd; het resultaat van een mooie samenwerking van het CDA met drie andere partijen: VVD ( Lars) Gemeentebelang (Erik) en GroenLinks (Tjeerd).

Langs deze weg nogmaals dank voor een unieke, maar bovenal ook gezellige samenwerking. Met de haven, en daarbij alle kansen en mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en economie, zijn de eerste stappen gezet naar een tophaven. Zo is inmiddels bekend dat Deventer een containerterminal krijgt. Samen met de hierboven genoemde drie partijen, en gelukkig ook veel andere partijen, zal het CDA zich in de komende periode opnieuw sterk maken voor de haven.

 

Tot slot wens ik de nieuwe raad en de vernieuwde CDA-fractie veel succes. Helaas een kleinere fractie, maar gelukkig vol energie en ideeën. Zelf krijg ik de komende periode (eindelijk) de kans om meer tijd aan andere (leuke) dingen besteden.

 

Wietse Burger

 

Als fractievoorzitter, sprekend namens de hele fractie dank ik Wietse voor zijn grote inzet, de goede samenwerking en de veel gezellige momenten. Binnenkort nemen wij in kleine kring afscheid van hem!

 

Henk Groothuis

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.