28 januari 2020

CDA-AppélXL: Niet ik, niet hij, maar zij aan zij.

Maandagavond 27 januari was de fractie aanwezig bij de landelijke bijeenkomst van het CDA over de visie en het discussie document 'zij aan zij'.

De wereld verandert in een rap tempo. Nog nooit waren wij Nederlanders zo welvarend. Nagenoeg alle informatie die we nodig hebben is tegenwoordig te vinden op internet en we zijn ook één van de gelukkigste landen in de wereld.

Tegelijk viert het individualisme hoogtij, voelen veel mensen zich eenzaam of depressief omdat ze hetzelfde leven niet meer aan lijken te kunnen. 

Samen met enkele bewindvoerders, waaronder Ank Bijleveld, Tweede Kamerleden en ruim driehonderd (actieve) leden hebben we gebrainstormd over mogelijke oplossingsrichtingen om niet het individu, maar de mens in zijn relatie tot anderen en de wereld waarin hij leeft, centraal te stellen. 

Geen valse beloftes en geen bangmakerij, maar vol vertrouwen in de kracht van de samenleving. Zo proberen we samen op weg te gaan naar een wereld waarin iedereen fijn kan leven, nu en ook voor de volgende generaties  Niet ik, niet hij, maar zij aan zij! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.