04 oktober 2018

CDA-Deventer is blij met het nieuwe kader PGB

Op woensdag 26 september heeft de raad unaniem de kadernota PGB vastgesteld. Het CDA-Deventer is hier erg blij mee. Mensen die zorg nodig hebben, moeten deze ook kunnen krijgen. In veel gevallen kan dat door de zorg rechtstreeks te leveren aan de inwoner (zorg in natura), maar er zijn ook diverse redenen te bedenken waarom ze deze zorg liever zelf regelen. Het PGB (persoonsgebonden budget) is dan een goed alternatief. Het CDA-Deventer is voorstander van het PGB, omdat het mensen optimaal in staat stelt regie over hun eigen leven te voeren.

In het verleden is het PGB nog al eens negatief in het nieuws gekomen, omdat er fraude mee kon worden gepleegd en het budget niet of onvoldoende aan de zorgbehoevende werd besteed.  Om deze fraudegevallen te voorkomen moet een PGB-houder wel aan diverse eisen voldoen. We vinden dit een goede zaak, maar willen wel benadrukken dat een goede controle alleen oneigenlijk gebruik moet tegengaan. Mensen waarbij een PGB de beste oplossing is, moeten in staat worden gesteld om een PBG aan te vragen, waar nodig met hulp van een onafhankelijk persoon.

Het kader dat we nu hebben vastgesteld geeft alle ruimte om een gedegen en menswaardig PGB-beleid in Deventer te voeren, zowel voor de WMO als voor de jeugdhulp. Of het beleid ook echt een succes zal worden is afhankelijk van de mensen die hier uiteindelijk mee aan de slag gaan en de verordeningen die de komende tijd nog worden vastgesteld. Een mooie papieren werkelijkheid geeft wel de mogelijkheden, maar nog geen garantie op een succesvolle uitvoering. Het CDA-Deventer zal dan ook deze uitvoering kritisch blijven volgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.