17 november 2019

CDA-Deventer stemt in met het behoud van het speelgoedmuseum, maar is niet zonder zorgen.

Tijdens de begrotingsbehandeling van afgelopen woensdag heeft het CDA-Deventer ingestemd met een amendement waarin verzocht wordt om het speelgoedmuseum op de huidige locatie te handhaven. Het CDA-Deventer vindt namelijk dat de collectie, zeker voor Deventer, een duidelijke (historische) waarde heeft en dat iedere keer verplaatsten van delen van de soms zeer fragiele collectie zeer onwenselijk en volgens ons niet uitvoerbaar zou zijn.

Hoewel we blij zijn dat het speelgoedmuseum voor Deventer behouden blijft, hebben we wel zorgen over de manier waarop dit in het amendement is geregeld. Want niet alleen is er nu binnen de cultuurvisie structureel  minder ruimte voor bijvoorbeeld nieuwe initiatieven, maar ook de realisatie van de verbouw en de kosten die dat (ook wat betreft de huur) met zich mee brengt is, naar onze mening, nogal krap begroot.  Tegelijk is in het amendement besloten om het museum jaarlijks 40.000 euro minder aan subsidie te geven. (geld nodig voor MIMIK).  Wij maken ons zorgen over het feit dat het museum nu en in de toekomst minder te besteden heeft en met een relatief klein bedrag een grote verbouwing moet ondergaan (want deze twee panden maak je niet zomaar rolstoeltoegankelijk, laat staan klimaatproof).

Tegelijk liggen er nog een paar opdrachten open; de Waag moet worden verduurzaamd, waar 400.000 euro voor is begroot,  en geschikt gemaakt voor het houden van tentoonstellingen, waar 600.000 euro voor is begroot. Daarbij moet er ook nog een locatie worden gevonden voor de collectie Knecht-Drenth. Tijdens de begrotingsbehandeling van afgelopen woensdag heeft het CDA-Deventer ingestemd met een amendement waarin verzocht wordt om het speelgoedmuseum op de huidige locatie te handhaven. Het CDA-Deventer vindt namelijk dat de collectie, zeker voor Deventer, een duidelijke (historische) waarde heeft en dat iedere keer verplaatsten van delen van de soms zeer fragiele collectie zeer onwenselijk en volgens ons niet uitvoerbaar zou zijn.

Het CDA-Deventer roept dan ook alle partijen in de stad (College, Deventer Verhaal, Vastgoedeigenaren met mogelijkheden tot een museale functie en de VVV) op om toch vooral met elkaar in gesprek te komen en blijven over de kansen die wellicht binnen handbereik zijn om voor Deventer een aantrekkelijke plek te creëren, waar bezoekers algemene info kunnen krijgen (VVV), de vaste speelgoed en historische collectie kunnen bekijken en er ook nog ruimte over blijft voor wisselende tentoonstellingen.

Alleen lijk je misschien sneller te kunnen gaan, samen kom je echter toch meestal verder, en zeker in een stad als Deventer!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.