07 februari 2024

CDA zegt nee tegen forensisch psychiatrisch kliniek, leefbaarheid Schalkhaar geeft de doorslag

Aan de gemeenteraad werd vanavond gevraagd of zij het wenselijk vinden om een forensisch psychiatrisch kliniek te vestigen op het Brinkgreven terrein. Geen makkelijke vraag, dat schetste het college zelf ook al. CDA Deventer ziet belangrijke argumenten voor en tegen zo'n kliniek, maar laat de leefbaarheid in Schalkhaar de doorslag geven en zegt dus nee.

Een doelgroep die geholpen moet worden

De argumenten voor wegen zwaar: deze doelgroep moet geholpen worden en ergens een plek krijgen. Het is een zwaar beveiligde kliniek waarvan je niet zo vaak cliënten buiten zult zien, en als mensen uit de kliniek komen, moeten ze terug naar de gemeente van herkomst. 

Leefbaarheid in Schalkhaar staat onder druk

Maar de tegenargumenten weegt voor het CDA toch zwaarder. De belangrijkste: het dorp Schalkhaar heeft genoeg op zijn bordje. In onze Woonzorgvisie staat: 'we willen géén concentraties van doelgroepen in bepaalde wijken of dorpen'. Dit zou ook voor Schalkhaar moeten gelden. Maar Schalkhaar huisvest veel mensen uit bijzondere doelgroepen en dat gaat gepaard met incidenten op straat en in de winkels en een gevoel van onveiligheid. De leefbaarheid van Schalkhaar staat onder druk, dat is voor CDA Deventer de belangrijkste reden om nu nee te zeggen. 

Beter contact met Schalkhaarders

CDA Deventer is er trots op dat de gemeente Deventer over het algemeen zijn verantwoordelijkheid neemt voor onpopulaire bovenregionale voorzieningen, zoals vluchtelingen en psychiatrisch patiënten. Zo lang de omwonenden zich gehoord voelen door de instellingen waar deze mensen wonen, gaat dit goed en wordt er ruimte gevoeld voor uitbreiding. Maar teveel Schalkhaarders voelen zich onvoldoende gehoord in de overlast die ze ervaren. CDA Deventer weet dat verbeteringen reeds zijn ingezet en vindt dat positief, maar roept Dimence op om zich hier echt voor in te spannen. CDA roept ook het college op om hier ook een vinger aan de pols te houden en zonodig een tussenrol te spelen. Mocht de bestuursrechter, waar deze zaak mogelijk terechtkomt, in de toekomst besluiten dat de kliniek er toch moet komen, dan heeft Dimence de tussentijd kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat Schalkhaarders zich meer gehoord voelen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.