14 mei 2018

CDA stemt in met zondagopenstelling winkels

Op woensdag 16 mei stemt de gemeenteraad van Deventer over de nieuwe regeling voor zondagopenstelling voor winkels. 

Dit onderwerp kent een lange geschiedenis. Eerst waren er de koopzondagen in de binnenstad en later in de winkelcentra. Toen kwamen de supermarkten, later de tuincentra en bouwmarkten en vervolgens de meubelbranche. En nu ligt er het voorstel om alle detaillisten zelf de keuze te geven of ze wel of niet open gaan op zondag. De nu reeds bestaande koopzondagen blijven bestaan, het is de bedoeling dat op deze dag in principe alle winkels open zijn. Op de andere zondagen krijgen ondernemers keuzevrijheid.

Vanuit onze CDA-traditie zijn we geen voorstander van een ruime zondagopenstelling. Eèn dag in de week voor gezin, ontmoeting en samenleving vinden we zeer waardevol. Ook is het zo dat het voor veel kleine ondernemers moeilijk is om alle dagen open te zijn. Maar de tijden veranderen en daarvoor sluiten wij onze ogen niet. Ook onze achterban doet meer en meer boodschappen op zondag. 

Tijdens de voorbereiding van dit raadsvoorstel heeft het college een zorgvuldig proces doorlopen. Er heeft een peiling plaatsgevonden onder ondernemers en ook onder de bevolking. Tevens heeft de wethouder aangegeven aandacht te hebben voor mensen die niet op zondag willen werken en is het niet te verwachten dat kerkgangers veel hinder zullen ondervinden omdat de meeste winkels pas rond 12.00 uur open gaan. 

Alles overwegend hebben wij als CDA-fractie besloten in te stemmen met dit voorstel, dit is ook in lijn met hetgeen we hebben benoemd in ons verkiezingsprogramma. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.