26 januari 2019

CDA wil opheldering over plan voor meer giftreinen door Overijssel.

Regeringspartij CDA wil opheldering over de berichtgeving dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) van plan is om meer giftreinen door Overijssel te laten rijden. De risiconormen zouden dan zo worden aangepast, dat meer gevaarlijke stoffen over het spoor kunnen worden vervoerd.

Veiligheid moet voorop staan 

CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch plaatst grote vraagtekens bij een eventuele aanpassing: “Veiligheid van burgers moet voorop staan. Er wordt niet voor niets gewerkt met strenge normen. Mocht er iets mis gaan met zo’n giftrein, zijn de gevolgen voor mens en milieu niet te overzien.” Hij heeft aangekondigd de kwestie aan de kaak te willen stellen tijdens het Vragenuur in de Tweede Kamer met de staatssecretaris: “We willen precies weten op basis van welke informatie zij denkt dat meer giftreinen over dit spoor verantwoord zijn. En welke achterliggende redenen hierbij een rol spelen.” Het Kamerlid geeft aan dat ook het CDA meer vervoer van goederen over het spoor niet erg vindt, maar de risico’s en geluidsoverlast juist wil verminderen: “Het is helaas een feit dat vervoer via de Betuwelijn hinder ondervindt van werkzaamheden aan de Duitse kant, maar dat mag geen reden zijn voor onverantwoorde risico’s op andere spoortrajecten.”

Provincie verbaasd 

Een aantal jaren geleden werd juist de belofte uitgesproken dat er minder wagons met brandbare stoffen zouden worden vervoerd. Dat bleek echter niet het geval. Jarenlang zijn de eerder opgestelde risiconormen overschreden. CDA-Statenlid Bart van Moorsel is zeer verbaasd over de berichtgeving dat Van Veldhoven nu met een versoepeling wil komen, en wil weten wat dit betekent voor de lange termijn. De CDA-Statenfractie stelde eerder al vragen over de overschrijdingen van risicoplafonds. Daarnaast gaat het in deze discussie volgens Van Moorsel niet alleen over de toename van giftreinen, maar ook over geluidsoverlast die bewoners ervaren van normaal goederenvervoer. Van Moorsel: “Deze berichtgeving roept veel vragen op. Zeker als dit een structurele toename van het aantal giftreinen zou betekenen. Dat is absoluut onacceptabel. Daarnaast willen we weten hoe het zit met de toename van het goederenvervoer over spoor an sich. Vooral op het gebied van eisen aan treinwagons en geluidsoverlast.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.