29 februari 2020

Deventer weigert terecht nominatie Prijs Beste Binnenstad!

Deventer verraste de organisatie van de verkiezing van de Beste Binnenstad vorige week door de nominatie voor deze prijs te weigeren. Niet vaak vertoont in de geschiedenis van deze prijs. Zijn wij helemaal gek geworden? Andere steden doen een moord om deze titel te pakken! Maar als je goed nadenkt is het een volkomen terechte beslissing, want Deventer is nog lang niet klaar voor deze prijs. Natuurlijk is Deventer een prachtige stad en zijn we als Deventenaren bijzonder trots op deze verborgen parel. En hoewel er onder de bezielende leiding van Peter Brouwer de laatste jaren al vele mooie verbeteringen zijn doorgevoerd, moeten we eerlijk zijn: het echte werk moet nog beginnen!

We kunnen onze ogen niet langer sluiten voor de groeiende leegstand in onze binnenstad. Leegstand die de komende jaren alleen maar zal groeien als we blijven proberen de leegstaande winkelpanden weer met winkels te vullen. We hebben dan te weinig oog voor het veranderende consumentengedrag: consumenten kopen minder door vergrijzing, verduurzaming en de opkomst van de deeleconomie en zeker in fysieke winkels door de sterke groei van online (inmiddels ruim 15%). Dus is het volstrekt logisch dat we minder winkels nodig hebben.

Er moeten veel stevigere maatregelen worden genomen om deze groeiende leegstand terug te dringen. We moeten ons realiseren dat de tijd van ongekende groei van winkels voorbij is. Dat de binnenstad van Deventer meer moet zijn dan een verzamelplaats van verkooppunten. Dat naast cultuur en horeca ook wonen (niet alleen boven winkels maar ook achter winkels en zelfs in complete winkelpanden) en werken (kantoren, kleine ambachtelijke bedrijven) in de binnenstad steeds belangrijker worden voor de leefbaarheid. Functies die nu vaak niet (meer) passen in het bestemmingsplan, maar decennia geleden overigens volstrekt normaal waren in de binnenstad.

Laat deze weigering van de prijs hét signaal zijn aan alle partijen betrokken bij de binnenstad zoals ondernemers, gemeente en vastgoed om samen stevigere keuzes te maken om te komen tot een compactere en vooral meer sociale, multifunctionele binnenstad. Enkel wanneer we echte keuzes durven te maken zullen we in combinatie met alle prachtige winkels die Deventer heeft en de geplande ontwikkelingen (nieuwe musea, opening Mimik, de herinrichting van de pleinen en investeringen in de openbare ruimte) de basis leggen om de terechte winnaar te worden van de prijs Beste Binnenstad 2023! En dat is een binnenstad waarin winkels weliswaar een kleiner aandeel hebben, maar waar inwoners en toeristen graag komen door de grote levendigheid door de diversiteit aan functies, met weinig leegstaande panden in een prachtige historische ambiance. Wij zijn pas echt gek als we hier niet op inzetten!

Marcel Evers, CDA Deventer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.