07 november 2018

Een goede begroting!

Voor ons ligt de eerste begroting van deze coalitie. Een begroting die onder tijdsdruk tot stand kwam. immers de coalitie was pas vlak voor het reces rond. Het CDA is ingenomen met deze begroting. Met name met de extra gelden voor economie, veiligheid en preventie en duurzaamheid. In de vorige periode hebben wij bij herhaling gepleit voor met name meer aandacht en geld voor de economie. Die komen er nu

Het CDA legt in de periode die voor ons ligt de nadruk op de volgende punten:

  1. Versterking van de economische structuur van Deventer.
  2. Sociaal domein en zorg, een waterdicht vangnet voor mensen die zichzelf niet kunnen redden
  3. Jeugd en onderwijs, onze wethouder gaat hier voortvarend mee aan de slag.
  4. Duurzaamheid, hier zijn ingrijpende maatregelen nodig en wij gaan lastige keuzes niet uit de weg.
  5. Financiële degelijkheid. Gelukkig hebben we wat extra geld voor zaken die voor ons belangrijk zijn maar de bomen groeien nog steeds niet tot in de hemel. Het weerstandsvermogen is op orde en dat houden we ook zo.

Willen we in de komende tijd geld vrijmaken voor nieuw beleid dan ontkomen we niet aan pijnlijke keuzes. Voor het CDA kan het niet zo zijn dat we alles bij het oude laten en alleen de budgettaire ruimte die er dan overblijft gebruiken voor nieuwe zaken. Met andere woorden: Nieuw voor oud!

De plannen voorkomend uit de Cultuurvisie zullen we beoordelen op inhoud maar ook financiële degelijkheid. Want zoals het er nu naar uitziet zijn de wensenlijstjes groter dan de portemonnee diep is. Daarbij pleiten we met name voor rationele analyse van de plannen voor het Burgerweeshuis. Een eventuele start moeten beter zijn dan die van Viking!

Tenslotte: het gaat economisch goed. Laten we bij de Voorjaarsnota  ook kijken of we de lasten van de burger wat kunnen verlagen. Daarbij denken we aan de OXB.


Wij wensen dit college alle goeds!

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.