26 november 2019

Een goede begroting en evenwichtige keuzes.

Een goede begroting, evenwichtig keuzes en financieel degelijk. Dank aan het college en allen in de ambtelijke organisatie die hier een bijdrage aan hebben geleverd. Op zich is het wel wrang dat er in een periode van hoogconjunctuur bezuinigingen nodig zijn om de begroting meerjarig sluitend te maken. In deze raadzaal snappen wij heel goed dat dat komt door ingewikkelde overheidsregels. Regels die voorschrijven dat, wanneer de rijksoverheid minder geld uitgeeft dan de bedoeling was, de gemeenten dan gekort worden. En dus de broekriem moeten aanhalen. Maar buiten de zaal is het moeilijk uit te leggen.

Wij moeten ons daarom steeds goed voor ogen houden dat we het doen voor de samenleving, voor de mensen in Deventer. Zij zien de ellende van stikstof en PFAS. Denk aan de maatregelen die de minister-president eerder aankondigde. Het deed me denken aan Joop den Uyl in 1973.

De mensen vragen zich soms af of het echt wel goed gaat, of er wel genoeg geld is voor de zorg en of de economie wel goed blijft draaien. Voor ons ligt daar een taak en die gaat verder dan een lift in het Speelgoedmuseum.

Bij alles wat we hier doen en besluiten, houden wij in het achterhoofd wat het betekent voor de samenleving.  We hebben het vaak over enerzijds de markt en anderzijds de overheid, maar het gaat het CDA  om de mensen en om de samenleving.

Daarom zijn we content met de financiële injectie in de economie. Nu is er genoeg werk, maar mensen hebben niet het gevoel dat ze meeprofiteren van de goede conjunctuur. Daarom staan wij voor een eerlijk economie, voor iedereen.

Graag hadden we gezien dat de economische agenda al wat concreter was, maar we hebben er vertrouwen in dat het college, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, serieus daarmee aan de slag is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.