01 september 2019

Een nieuw seizoen!

Het lange zomerreces van de gemeenteraad loopt ten einde. Op 4 september starten we het politieke jaar met een ontmoeting tussen raad, college, directie en concernstaf.

Dit jaar staat de start in het teken van waarde van landschapselementen. Wat zijn landschapselementen, welke functies hebben ze en zien we verbindingen tussen landschap en gemeentebestuur? De eerste raadstafel is op 11 september en de eerste raadsvergadering is op 25 september.

In het najaar staan ons een paar grote thema te wachten. Over de verdeling van de gelden in de cultuursector nemen we een besluit. Dan wordt ook duidelijk of er een nieuw Speelgoedmuseum komt of niet. Voor de vakantie zijn we daar niet uitgekomen, dus wordt het een boeiende discussie.

Ook gaan we het hebben over de energietransitie. De gemeente Deventer heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Als we in dit tempo doorgaan halen we dit doel echter  niet. En als je mij diep in mijn hart kijkt dan moeten we eerlijk tegen elkaar zeggen dat we die ambitieuze doelstelling uit ons hoofd moeten zetten. We gaan werken aan plannen die haalbaar zijn en realistisch. Dat is al moeilijk genoeg maar we gaan het wel doen. Het is een vraagstuk dat ons allen in Deventer raakt. Concreet hebben we het over warmtenetten, windmolens, zonnepanelen op daken, warmtepompen, zonnevelden, enzovoort.

We gaan keuzes maken want niks doen is geen optie. En om die goede keuzes te kunnen maken praten we met veel mensen. Maar eerlijk is eerlijk: we kunnen het niet iedereen naar het zin maken.

Ook op het sociale gebied gebeurt er in Deventer de komende maanden genoeg. Zoals u heeft kunnen lezen vraagt de jeugdzorg momenteel binnen diverse gemeentes extra aandacht. En hoewel Deventer geen (financiële) problemen kent zoals bij andere gemeentes, willen ook wij extra inzetten op preventie, een nog betere toegang en sneller ingrijpen waar nodig.

Helaas kennen we in Deventer nog steeds meer werkelozen dan het landelijk gemiddelde. Pogingen uit het verleden om mensen aan het werk te helpen zijn niet altijd even effectief gebleken. Sommige mensen zullen wellicht nooit (meer) aan het werk komen, maar voor een deel van de huidige werklozen moeten we echt alle zeilen bij zetten om ze te begeleiden naar een baan. Niet alleen omdat het goed is voor onze economie en, veel belangrijker nog, voor de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van de mensen zelf.

Als CDA hebben we goed team. Elske van der Mik, Teuni Scholthof, Marcel Evers, Pieter Hollemans, Karst Vaartjes, Frits Rorink en ondergetekende hebben er zin in.

We kunnen dat niet alleen. Graag willen we van u weten wat u vindt van de onderwerpen waarover wij beslissingen nemen. Heeft u een goed idee, of vindt u dat bepaalde dingen in Deventer anders zouden moeten, schroom niet en spreek ons aan!

Henk Groothuis 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.