18 maart 2020

Ondernemers krijgen terechte steun van de overheid.

CDA Deventer is positief is over de gisterenavond gepresenteerde ‘reddingsboei’ van het kabinet voor ondernemers. We vinden het belangrijk voor de toekomst van ondernemers dat het Kabinet zo’n belangrijk pakket aan steunmaatregelen afkondigt. Zo wordt ondernemers de mogelijkheid geboden om soepeler uitstel aan te vragen van de betaling van diverse belastingen (o.a. inkomstenbelasting, btw); wordt ondernemers de mogelijkheid geboden (onder voorwaarden) om een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten te krijgen; worden zelfstandige ondernemers extra ondersteund en is er een verruiming van de regeling voor garantie op ondernemersfinanciering.

Bekijk hier het noodpakket. Link naar site Rijksoverheid.

Allemaal maatregelen die ondernemers ook in Deventer de nodige lucht geven in deze lastige tijden.

CDA Deventer is ook tevreden dat het college van B&W vanochtend heeft besloten om ook de (mkb) ondernemers in Deventer specifiek te ondersteunen door ze uitstel te verlenen van betaling van de gemeentelijke belastingen.

Het college heeft besloten ondernemers uitstel van betaling te verlenen tot 31 augustus (i.p.v. eind maart en eind mei). Zij kunnen uitstel aanvragen via het aanvraagformulier Uitstel van betaling voor ondernemers. Zo nodig kunnen ondernemers verdere uitstel van betaling krijgen.

 

CDA Deventer realiseert zich dat het, ondanks al deze steunmaatregelen, zeer lastige en onzekere tijden voor ondernemers zijn. We vernemen graag van ondernemers op welke manier we u nog verder kunnen ondersteunen. Graag uw reactie via [email protected].

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.