07 oktober 2018

Schaf dividendbelasting niet af!

Wij waren al lange tijd niet gelukkig met het voorstel voor de afschaffing van de dividendbelasting. We waren ook niet gelukkig met het standpunt van het landelijke CDA. De argumenten er voor waren niet overtuigend en het gaat om erg veel geld.

Nu Unilever, ondanks het voorstel voor afschaffing van de belasting, besloten heeft het hoofdkantoor niet in Rotterdam te vestigen is het voor ons duidelijk. Stop met deze actie en besteed het geld daar waar het echt nodig is. Wij roepen onze partijleider Sybrand Buma dan ook op om het voorstel in te trekken. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

 

Henk Groothuis

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.