25 september 2018

Schriftelijke Vragen CDA-Deventer PlusOV

Deze maand zijn de scholen weer begonnen. En daarmee is ook het leerlingenvervoer weer op gang gekomen. Een spannend moment, want zou de chauffeur nu wel op de afgesproken tijd komen, weten welke route hij zou moeten rijden, en wordt mijn kind ook weer opgehaald en ‘s middags op de afgesproken tijd weer netjes thuisgebracht. Een hele operatie, waar vorig jaar helaas veel mee mis ging. Dit is schrijnend aangezien het hier om hele kwetsbare kinderen gaat, waarbij onvoorspelbaarheid en gedoe ze nog meer uit hun evenwicht brengt. Vandaar dat ook CDA-Deventer de afgelopen weken met extra aandacht naar dit onderwerp heeft gekeken en met diverse ouders gesproken. En ja, er zijn gelukkig minder problemen. Alleen is bij deze doelgroep ieder probleem er eentje te veel. Er zijn helaas nog te veel problemen bij ons terecht gekomen om te kunnen concluderen dat het dit jaar wel goed verloopt.

CDA-Deventer maakt zich zorgen over hoe het nu verder moet met deze organisatie. Hoe we er met elkaar voor kunnen zorgen dat de betreffende kinderen zich de komende weken vooral druk kunnen maken over nieuwe vriendjes, een ander lokaal, en nieuwe juf of meester. Maar zeker niet of ze wel op de juiste manier en juiste tijd worden opgehaald en gebracht. Het leven is voor deze jonge Deventenaar vaak al lastig genoeg zonder ook nog eens ‘eindeloos’ te moeten wachten op een bus. Om nog maar te zwijgen over het thuisfront omdat ouders weer eens te laat of niet naar hun werk kunnen, of hun andere kroost niet op tijd op hun school kunnen afleveren.

Deze maand verwacht de raad het evaluatierapport waarin hopelijk meer duidelijkheid staat over hoe nu verder. CDA-Deventer stelt aan het College extra verduidelijkende vragen om een goede afweging te kunnen maken hoe we de kinderen zorgeloos naar school kunnen laten gaan. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.